Aktualności

Konferencje, sympozja 2018 / 2019

19-20.09.2018 w Katowicach odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem: ” Psychologia-Konsumpcja –Jakość Życia”
Więcej informacji na stronie: http://ip.us.edu.pl

21-22.09.2018 w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka na temat: ”Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie”
Więcej informacji na stronie: konferencjadziecko.psych.uw.edu.pl

18-19.10.2018 w Katowicach odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych.
Więcej informacji na stronie: http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl

19-21.10.2018 w Warszawie odbędzie się Konferencja Trzech Sekcji pod tytułem „Władza w psychoterapii
Więcej informacji na stronie: trojkonferencja2018.pl

16-18.11.2018 w Krakowie odbędzie się XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. „Czy psychiatria kołem się toczy?” O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Wiele tematów poruszanych na konferencji dotyczyć będzie psychoterapii.
Więcej informacji na stronie: http://psychiatriadziecieca.pl

09. 02. 2019 w Krakowie odbędzie się Konferencja pt. „Problemy etyczne w psychoterapii”.
Więcej informacji na stronie: http://kfrp.pl