Aktualności

Konferencje, sympozja 2016

21-23 października 2016 w Warszawie odbędzie się XII Konferencja 3 Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod tytułem: „Natura i kultura – Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”.

Więcej informacji na stronie: http://www.trojkonferencja2016.pl
26-28 października 2016 w Katowicach odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Katowickie Spotkania Psychometryczne: „Założenia i mity psychometryczne”.

Więcej informacji na stronie: http://www.psychometria.katowice.us.edu.pl
8-10 grudnia 2016 w Wiśle odbędzie się X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres PSYCHIATRIA 2016 – Optymalizacja leczenia w psychiatrii.

Więcej informacji na stronie: www.psychiatria2016.medforum.pl
8 maja 2017 w Warszawie odbędzie się Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego

Więcej informacji na stronie: http://www.kongreszp.org.pl/