Aktualności

Konferencje, sympozja 2019 / 2020

5-6.09.2019 w Krakowie odbędzie się VIII Konferencja PTPP pod tytułem: Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
Więcej informacji na stronie: https://konferencja.ptppd.pl/

18-20.10.2019 w Warszawie odbędzie się XV Konferencja Trzech Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – pod tytułem: Zależność, miłość, separacja.
Więcej informacji na stronie: http://2019.trojkonferencja.com/

24-26.04.2020 w Warszawie odbędzie się IV międzynarodowa konferencja Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – „Trauma, przywiązanie i rezyliencja” .
Więcej informacji na stronie: http://ntpp.org.pl/konferencje/