Aktualności

Konferencje, sympozja 2018 / 2019

16-18.11.2018 w Krakowie odbędzie się XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. „Czy psychiatria kołem się toczy?” O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Wiele tematów poruszanych na konferencji dotyczyć będzie psychoterapii.
Więcej informacji na stronie: http://psychiatriadziecieca.pl

09.02.2019 w Krakowie odbędzie się Konferencja pt. „Problemy etyczne w psychoterapii”.
Więcej informacji na stronie: http://kfrp.pl

06-09.04.2019 w Warszawie odbędzie się Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA).
Więcej informacji na stronie: http://epa-congress.org/

24-26.04.2020 w Warszawie odbędzie się IV międzynarodowa konferencja Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – „Trauma, przywiązanie i rezyliencja” .
Więcej informacji na stronie: http://ntpp.org.pl/konferencje/