O nas

Marta Kowalska

Rejestracja: 666 323 557

Psycholog i psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnią Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje na Oddziale Dziennym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz w Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w GCZ w Gdańsku, gdzie współprowadzi grupy terapeutyczne. Wspomaga osoby w kryzysach psychicznych, po doświadczeniach traumy, straty, osoby z objawami depresyjnymi, lękowymi, problemami relacyjnymi, zaburzeniami osobowości, kobiety w okresie okołoporodowym oraz osoby z problemem uzależnienia.


Marta Kowalska