O nas

Małgorzata Mądrzak

Rejestracja: 507 107 329

Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin założyła w roku 1993 jako rezultat własnych doświadczeń pracy z ludźmi. Jest klinicznym psychologiem dziecięcym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, wice przewodniczącą Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP okręgu gdańsko-pomorskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy klinicznej w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Neurologii Rozwojowej AMG. W ciągu ostatnich piętnastu lat angażowała ją praca z dziećmi przewlekle chorymi, cierpiącymi na dolegliwości bólowe oraz praca z ich rodzinami w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie. W pracy swojej uzyskała również tytuł dyplomowanego pracownika oświaty. Przez szereg lat pełniła funkcję zaprzysiężonego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Posiada zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy w nurcie systemowym z rodzinami i małżeństwami, wydane między innymi przez: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP lub Sekcję Naukową Rodzin PTP. W swoim modelu pracy integruje terapię ericksonowską i podejście systemowe. W ramach prowadzonej przez siebie Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin organizuje szkolenia dla psychologów, psychiatrów lub innych specjalistów pracujących w obszarze ochrony lub zachowania zdrowia. Do współpracy zaprasza wykładowców ze znanych w Polsce Instytutów i Klinik zajmujących się psychoterapią.


Małgorzata Mądrzak