Wznowiony nabór w superwizji grupowej prowadzonej w nurcie integratywnym

Wznawiamy nabór osób zainteresowanych udziałem w superwizji grupowej prowadzonej w nurcie integratywnym
  • sesje superwizji grupowej (grupa ma charakter otwarty) odbywają się raz w miesiącu, w sobotę godz:10:00 – 13:15 ( czas ten obejmuje 4 sesje superwizyjne).
  • Na kilka dni przed zajęciami są Państwo informowani e-mailem o miejscu superwizji ( zawsze Sopot).
  • Koszt superwizji grupowej ( 4 sesje, trwające łącznie 180 minut) wynosi za całość 4 sesji 180,00 zł . Brak udziału w sesji nie zwalnia z jej opłacenia ( zasady jak w psychoterapii grupowej)
Sesje superwizji prowadzone są w nurcie integratywnym i odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Certyfikowanym superwizorem, przygotowującym i rekomendującym do egzaminu certyfikacyjnego jest

mgr Danuta Łopalewska

Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Zawodowo związana była z Ośrodkiem Leczenia Nerwic w Krakowie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.

Od 1994 pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie w Oddziale Dziennym. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną pacjentów po kryzysach psychicznych, długoterminową psychoterapię ambulatoryjną. Ma doświadczenie w prowadzeniu superwizji przebiegu procesów psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizję w nurcie integracyjnym, uwzględniając znaczenie relacji terapeutycznej i mechanizmów w nurcie psychodynamicznym.

Jej doświadczenie zawodowe i superwizyjne obejmuje pracę z osobami dorosłymi (choroby psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychoterapia pacjentów po kryzysach psychotycznych).

Aktualnie do grudnia 2017 roku ustalone są następujące sobotnie terminy 20 maja
10 czerwca
23 września
28 października
18 listopada
16 grudnia
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się drogą e-mailową sekretariat@pracownia-mm.pl (w zgłoszeniu prosimy o podanie swojego numery telefonu) lub telefonicznie 507 107 329
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny