Oferta aktualnych szkoleń

Oferta 2015
Pracownia w roku 2018 obchodzi swoje dwudziectopięciolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Na podstawie obowiązujących przepisów, akredytacja obejmuje kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin edukacyjnych.

Współpracujemy stale z Krakowską Fundacją Rozwoju Psychoterapii w zakresie realizacji szkolenia – „Systemowe rozumienie rodziny cz I i II zaawansowana” oraz „Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą”. Współpracujemy również z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Instytutem Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”.

Osoby prowadzące szkolenia są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Licencjonowanymi psychoterapeutami i trenerami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do współpracy zapraszamy również specjalistów z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecka i dorosłego oraz psychologów klinicznych specjalizujących się w diagnozie psychologicznej, którzy w ramach dwu-trzydniowych spotkań prowadzą warsztatowe szkolenia poświęcone konkretnym aspektom wybranych zaburzeń neurologicznych lub prezentacji zastosowania narzędzi diagnostycznych.

Przedstawiona propozycja szkoleń jest przygotowana przede wszystkim dla tych z Państwa, których wykształcenie ma zastosowanie w zakresie ochrony lub zachowania zdrowia. W szczególności dla osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się pracą w obszarze pomocy psychologicznej i zainteresowane są rozwijaniem własnych kompetencji pomagania.

Szkolenia, odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszystkie przedstawione propozycje szkoleń, odbywają się na terenie Sopotu.

Oferta szkoleń

2018 / 2019

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.

Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU
TRENING INTERPERSONALNY – ZGRUPOWANIE / 28.02-06.03.2018 r. … więcej »
INTERWENCJA KRYZYSOWA JAKO METODA PRACY W KRYZYSACH ŻYCIOWYCH więcej »
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń więcej »
Zaburzenia odżywania w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia więcej »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2017 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szkolenia długoterminowe
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii
ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie Pierwszy zjazd odbędzie się 26-27 stycznia 2018r.
W ramach kursu odbędzie się 7-dniowy OBLIGATORYJNY WYJAZDOWY TRENING INTERPERSONALNY w dniach 28.02-06.03.2018r.
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć– postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia. Kurs organizowany jest przy współpracy z Zespołem Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM – pionierskim ośrodkiem terapii środowiskowej w Polsce
dr n. med. Krzysztof Szwajca
mgr Ryszard Izdebski
mgr Piotr Kasprzak
24,25 lutego 2018
24, 25 marca 2018
21, 22 kwietnia 2018
19,20 maja 2018
16, 17 czerwca 2018
Szkolenia krótkoterminowe 2018
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Osobowość narcystyczna i borderline w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia mgr Ewa Bąk 2,3,4 lutego 2018
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń mgr Małgorzata Gontarek 16,17,18 lutego 2018
Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka dr n. hum. Eliza Kiepura 7, 8 kwietnia 2018
Interwencja kryzysowa jako metoda pracy w kryzysach życiowych dr n. med. Jadwiga Piątek 18,19,20 maja 2018
Zaburzenia odżywania w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia. mgr Ewa Bąk 8,9,10 czerwca 2018
Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza kliniczna – interwencja psychologiczna dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk 15,16,17 czerwca 2018
Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka dr hab. Grażyna Kmita 29,30 września 2018
Zaburzenia depresyjne w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia mgr Ewa Bąk 5,6,7 października 2018
Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji mgr Piotr Kasprzak 20,21 października 2018
Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 26,27,28 października 2018
Specyfika terapii osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi dr hab. Grzegorz Iniewicz 17,18 listopada 2018
Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek 8,9 grudnia 2018
Osobowość paranoidalna i schizoidalna w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia mgr Ewa Bąk 14,15,16 grudnia 2018
Szkolenia krótkoterminowe 2019
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
9,10 lutego 2019
Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz 16,17 marca 2019
Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice-dziecko dr n. hum. Eliza Kiepura 23,24 marca 2019
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 27,28 kwietnia 2019
Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
21,22 września 2019
Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn w terapii indywidualnej i terapii pary – diagnoza, psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz 16,17 listopada 2019
Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 23,24 listopada 2019
Diagnoza Psychologiczna 2018
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych – dr n. hum. Ewa Milewska
– dr n. hum. Małgorzata Toeplitz Winiewska
– dr n. społ. Jerzy Wojciechowski
– prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin – Szymanowska

Szkolenie przeprowadzi jeden lub dwóch z w/w Wykładowców
10,11 marca 2018
Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska 14, 15 kwietnia 2018
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych – dr n. hum. Ewa Milewska
– dr n. hum. Małgorzata Toeplitz Winiewska
– dr n. społ. Jerzy Wojciechowski
– prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin – Szymanowska

Szkolenie przeprowadzi jeden lub dwóch z w/w Wykładowców
1,2,3 czerwca 2018
Skala WAIS- R w praktyce klinicznej mgr Dominika Ustjan 29, 30 września 2018
Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych i sprawach o unieważnienie aktu notarialnego – dr n. hum. Ewa Milewska
– dr n. hum. Małgorzata Toeplitz Winiewska
– dr n. społ. Jerzy Wojciechowski
– prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin – Szymanowska

Szkolenie przeprowadzi jeden lub dwóch z w/w Wykładowców
6 października 2018
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski 30 listopada
1 grudnia 2018
Diagnoza Psychologiczna 2019
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Test CAT w diagnozie i terapii dziecka dr n. hum. Maria Kujawa 23, 24 lutego 2019
TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej, badanie i interpretacja dr Zuzanna Toeplitz 1, 2 czerwca 2019
Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego dr n. hum. Maria Kujawa 19, 20 października 2019
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski 6, 7 grudnia 2019
Neuropsychologia w praktyce klinicznej 2019
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Neuropsychologiczna diagnoza dziecka dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska 9,10 marca 2019
6-7 kwietnia 2019
Superwizja
Propozycja przeznaczona jest dla psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, którzy posiadają własne doświadczenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej z pacjentem. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniem kompetencji pomagania; także terapeutów ubiegających się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat psychoterapeuty) lub licencję psychoterapeutyczną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Superwizja prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Temat szkolenia Superwizję prowadzą Termin
Superwizja w nurcie integratywnym mgr Danuta Łopalewska 26, 27, 28, 29 października 2017
16, 17, 18, 19 listopada 2017
14, 15, 16, 17 grudnia 2017
18, 19, 20, 21 stycznia 2018
22, 23, 24, 25 lutego 2018
15, 16, 17 ,18 marca 2018
5, 6, 7, 8 kwietnia 2018
24, 25, 26, 27 maja 2018
21, 22, 23, 24 czerwca 2018
Superwizja w nurcie systemowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 6 stycznia 2018
3 marca 2018
7 kwietnia 2018
5 maja 2018
2 czerwca 2018
Aktualnie realizowane szkolenia 2015/2016/2017
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Kurs atestowany Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie 11, 12 grudnia 2015
15, 16 stycznia 2016
19, 20 lutego 2016
18, 19 marca 2016
15, 16 kwietnia 2016
6, 7 maja 2016
17, 18 czerwca 2016
16, 17 września 2016
14, 15 października 2016
18, 19 listopada 2016
2, 3 grudnia 2016
13, 14 stycznia 2017
10, 11 lutego 2017
10, 11 marca 2017
7, 8 kwietnia 2017
5, 6 maja 2017
23, 24 czerwca 2017
29, 30 września 2017
20, 21 października 2017
17, 18 listopada 2017
Systemowe rozumienie rodziny – część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący w Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie 24, 25 września 2016
15, 16 października 2016
19, 20 listopada 2016
10, 11 grudnia 2016
14, 15 stycznia 2017
18, 19 lutego 2017
18, 19 marca 2017
22, 23 kwietnia 2017
20, 21 maja 2017
10, 11 czerwca 2017
16, 17 września 2017
14, 15 października 2017
18, 19 listopada 2017
9, 10 grudnia 2017
13, 14 stycznia 2018


Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.