Oferta aktualnych szkoleń

Oferta 2021
Pracownia w roku 2018 obchodzi swoje dwudziectopięciolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Na podstawie obowiązujących przepisów, akredytacja obejmuje kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin edukacyjnych.

Współpracujemy stale z Krakowską Fundacją Rozwoju Psychoterapii w zakresie realizacji szkolenia – „Systemowe rozumienie rodziny cz I i II zaawansowana” oraz „Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą”. Współpracujemy również z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Instytutem Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”.

Osoby prowadzące szkolenia są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Licencjonowanymi psychoterapeutami i trenerami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do współpracy zapraszamy również specjalistów z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecka i dorosłego oraz psychologów klinicznych specjalizujących się w diagnozie psychologicznej, którzy w ramach dwu-trzydniowych spotkań prowadzą warsztatowe szkolenia poświęcone konkretnym aspektom wybranych zaburzeń neurologicznych lub prezentacji zastosowania narzędzi diagnostycznych.

Przedstawiona propozycja szkoleń jest przygotowana przede wszystkim dla tych z Państwa, których wykształcenie ma zastosowanie w zakresie ochrony lub zachowania zdrowia. W szczególności dla osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się pracą w obszarze pomocy psychologicznej i zainteresowane są rozwijaniem własnych kompetencji pomagania.

Szkolenia, odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszystkie przedstawione propozycje szkoleń, odbywają się na terenie Sopotu.

Oferta szkoleń

2019 / 2020 / 2021 / 2022

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.

KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ ( V EDYCJA ) – KONSULTANT POZYTYWNY D/S ZDROWIA więcej »
Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii więcej »
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji więcej »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szkolenia długoterminowe
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ
(V EDYCJA)
KONSULTANT POZYTYWNY D/S ZDROWIA
Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) I Zjazd – 4, 5, 6 lutego 2022
II Zjazd – 1, 2, 3 kwietnia 2021
III Zjazd – 3, 4, 5 czerwca 2021
IV Zjazd – 2, 3, 4 września 2022
V Zjazd – 18, 19, 20 listopada 2022
VI Zjazd – 13, 14, 15 stycznia 2023
Szkolenia krótkoterminowe 2021
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 16, 17 stycznia 2021
Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice-dziecko dr n. hum. Eliza Kiepura 13, 14 marca 2021
Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy dr n. med. Krzysztof Szwajca 17, 18 kwietnia 2021
Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 24, 25 kwietnia 2021
Łączenie indywidualnej i rodzinnej formy psychoterapii w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji mgr Piotr Kasprzak 22, 23 maja 2021
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 29, 30 maja 2021
Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka dr hab. Grażyna Kmita 25, 26 września 2021
„Potwory wyobraźni”. Diagnoza kliniczna i pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi. dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska 20, 21 listopada 2021
Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży – diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych dr n. med. Krzysztof Szwajca 27, 28 listopada 2021
Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej lek.med. Przemysław Duchniewicz psychoterapeuta i nauczyciel IEDTA 4 grudnia 2021
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń mgr Małgorzata Gontarek 10, 11, 12 grudnia 2021
Szkolenia krótkoterminowe 2022
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Mindfulness (uważność) i współczucie w psychoterapii.
Praktyka i skuteczność interwencji (MBI)
dr hab. Paweł Holas 22, 23 stycznia 2022
Socjoterapia, TUS, TZA – pomoc dla dzieci i młodzieży przejawiającej trudności w funkcjonowaniu społecznym mgr Kinga Zając 29, 30 stycznia 2022
Kreatywne techniki pracy z grupą mgr Rachela Molicka 18, 19, 20 lutego 2022
Terapia sprawców przestępstw seksualnych mgr Rafał Rutkowski 4, 5, 6 marca 2022
Postępowanie w obszarze zaburzeń zachowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży mgr Anna Borucka
i mgr Violetta Pulwarska
4, 5, 6 marca 2022
Terapia młodzieży rozwijającej się w stronę osobowości chwiejnej emocjonalnie – inspiracje dla systemowej i indywidualnej pracy z trudnymi młodzieżowymi pacjentami mgr Piotr Kasprzak 12, 13 marca 2022
i
23,24 kwietnia 2022
Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 19, 20 marca 2022
Gwiazdy świecą nocą. Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii. mgr Alina Krzekotowska 26, 27 marca 2022
Lęk – kliniczna diagnoza psychologiczna i psychoterapia w podejściu integracyjnym dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk 2, 3 kwietnia 2022
Diagnostyka i terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym, specjalistyczna pomoc rodzinie mgr Barbara Ołdakowska – Żyłka 8, 9, 10 kwietnia 2022
Metody pracy z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi różnego typu – w kontakcie indywidualnym oraz w grupie dr n. hum. w zakresie psychologii Maria Kujawa 7, 8 maja 2022
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 21, 22 maja 2022
Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz perspektywy ucieleśnionego ja. mgr Robert Adamczyk 28, 29 maja 2022
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego dr n. med. Krzysztof Szwajca 24, 25 września 2022
Terapia środowiskowa młodzieży z zaburzeniami zachowania z pandemią w tle mgr Piotr Kasprzak 22, 23 październik 2022
Intro to Play Therapy – szkolenie wprowadzające do Play Therapy mgr Nina Ambroziak 19, 20 listopada 2022
Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci, z którymi mierzymy się w pracy szkolnej – behawioralna skrzynka z narzędziami mgr Marta Jerzak 29, 30 października 2022
26, 27 listopada 2022
Szkolenia krótkoterminowe 2023
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 28, 29 stycznia 2023
Zrozumieć dziecko z FASD – problematyka powszechnych trudności edukacyjnych i zaburzeń zachowania w kontekście diagnostyki i modeli terapii FASD. dr Teresa Jadczak-Szumiło 3, 4, 5 lutego 2023
Trauma i jej rola w rozwoju psychopatologii zaburzeń odżywiania – diagnoza kliniczna i kierunki pomocy psychologicznej dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk 25, 26 marca 2023
Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka kliniczna dr n. hum. Eliza Kiepura 15,16 kwietnia 2023
Strukturalna diagnoza osobowości jako sposób rozumienia i postępowania w leczeniu pacjentów z różnymi typami i poziomami zaburzeń osobowości Piotr Kasprzak 15,16 kwietnia 2023
27,28 maja 2023
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 3,4 czerwca 2023
Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – symptomy, wczesne wykrywanie, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa dr hab. n. społ., prof. UWr Barbara Winczura 23, 24 września 2023
Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia. dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 2, 3 grudnia 2023
Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 9, 10 grudnia 2023
Diagnoza Psychologiczna 2021
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dr Alicja Czerederecka 8, 9, 10 października 2021
Zastosowanie diagnozy neuropsychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychologicznym dr Łukasz Barwiński 3, 4, 5 grudnia 2021
Diagnoza Psychologiczna 2022
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski 17, 18 września 2022
Diagnoza dziecka w sytuacji okołorozwodowej dr Alicja Czerederecka 14, 15, 16 października 2022
Neuropsychologiczna diagnoza dziecka dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska 12, 13 listopada 2022
i
10, 11 grudnia 2022
Diagnoza Psychologiczna 2023
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych dr Agnieszka Haś 13, 14, 15 stycznia 2023
Aktualnie realizowane szkolenia 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii
ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej Pierwszy zjazd odbędzie się 26-27 stycznia 2018r.
W ramach kursu odbędzie się 7-dniowe OBLIGATORYJNE WYJAZDOWE zgrupowanie – self experience w dniach 28.02-06.03.2018r.
Systemowe rozumienie rodziny Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 16-17 marca 2019

24 zjazdy
Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 7-8 marca 2020

10 zjazdów
KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ ( IV EDYCJA) Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) I Zjazd – 23,24,25 października 2020
II Zjazd – 04,05,06 grudnia 2020
III Zjazd – 12,13,14 lutego 2021
IV Zjazd – 16,17,18 kwietnia 2021
V Zjazd – 04,05,06 czerwca 2021


Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.