Oferta aktualnych szkoleń

Oferta 2023/2024
Pracownia w roku 2018 obchodzi swoje dwudziectopięciolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Na podstawie obowiązujących przepisów, akredytacja obejmuje kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin edukacyjnych.

Współpracujemy stale z Krakowską Fundacją Rozwoju Psychoterapii w zakresie realizacji szkolenia – “Systemowe rozumienie rodziny cz I i II zaawansowana” oraz “Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą”. Współpracujemy również z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Instytutem Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi “Klinika”.

Osoby prowadzące szkolenia są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Licencjonowanymi psychoterapeutami i trenerami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do współpracy zapraszamy również specjalistów z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecka i dorosłego oraz psychologów klinicznych specjalizujących się w diagnozie psychologicznej, którzy w ramach dwu-trzydniowych spotkań prowadzą warsztatowe szkolenia poświęcone konkretnym aspektom wybranych zaburzeń neurologicznych lub prezentacji zastosowania narzędzi diagnostycznych.

Przedstawiona propozycja szkoleń jest przygotowana przede wszystkim dla tych z Państwa, których wykształcenie ma zastosowanie w zakresie ochrony lub zachowania zdrowia. W szczególności dla osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się pracą w obszarze pomocy psychologicznej i zainteresowane są rozwijaniem własnych kompetencji pomagania.

Szkolenia, odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszystkie przedstawione propozycje szkoleń, odbywają się na terenie Sopotu.

Oferta szkoleń

2024 / 2025

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.

ONLINE – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach więcej »
Terapia par więcej »


Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szkolenia długoterminowe 2024
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ (V EDYCJA) Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) 6 trzydniowych zjazdów szkoleniowych:
12-14.04.2024
10-12.05.2024
6-8.09.2024
15-17.11.2024
17-19.01.2025
21-23.03.2025
ONLINE – TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH – szkolenie podstawowe
Szkolenie akredytowane przez
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Szkolenie prowadzą trenerzy certyfikowani i rekomendowani przez PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
mgr Magdalena Szutarska
mgr Sylwia Moch-Piątek
mgr Olga Geisler
I warsztat – 18,19,20 październik 2024

II warsztat – 8,9,10 listopad 2024

III warsztat – 7,8 grudzień 2024
Szkolenia długoterminowe 2025
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Terapia par – wybrane zagadnienia – kurs doskonalący Kierownicy naukowi kursu
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
dr n. społ. Bogusława Piasecka
Kadra
Zespół związany z Fundacją KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie
Rozpoczęcie kursu:
21-22.09.2025
Szkolenia krótkoterminowe 2024
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Pozytywna dyscyplina – rozwijanie konstruktywnych strategii zachowań i życiowych kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – program dla specjalistów pracujących z rodzicami i rodzinami mgr Joanna Baranowska 27, 28 stycznia 2024
Wybrane metody interwencji psychoterapeutycznych i wsparcie dla pacjentów z doświadczeniem chorób przebiegających z zagrożeniem życia mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska 3, 4 lutego 2024
Specyfika zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży w kontekście terapii systemowej – diagnostyka i leczenie rodziny z pacjentem lękowym. Dr n. med. Agnieszka Lelek 10, 11 lutego 2024
Analityczne rozumienie problematyki pacjentów borderline mgr Joanna Skowrońska 24, 25 lutego 2024
ONLINE – Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice-dziecko, terapia. dr n. hum. Eliza Kiepura 9, 10 marca 2024
Psychoterapia kryzysowa w podejściu psychodynamicznym dr. n. hum. Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak 16, 17 marca 2024
Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek 6, 7 kwietnia 2024
ONLINE – Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności – rozumienie, formy pomocy, psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 13, 14 kwietnia 2024
Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wspomaganie rozwoju i terapia poprzez narrację dr Maria Molicka 11, 12 maja 2024
ONLINE – Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej mgr Piotr Kasprzak 8, 9 czerwca 2024
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 8, 9 czerwca 2024
Terapia schematów i zaburzenia więzi – praca z osobami dorosłymi z ukształtowanymi pozabezpiecznymi stylami przywiązania dr Dorota Nowocin 28, 29 września 2024
ONLINE – Zróżnicowane strategie terapeutyczne wspomagające rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu dr hab. n. społ., prof. UWr Barbara Winczura 28, 29 września 2024
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń mgr Małgorzata Gontarek 12,13 października 2024
Zaburzenia osobowości w powiązaniu z różnymi dysfunkcjami psychopatologicznymi – diagnoza i interwencja z perspektywy terapii schematu mgr Adam Elżanowski 19,20 października 2024r.
23,24 listopada 2024r.
Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
26,27 października 2024
Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej mgr Joanna Duchniewicz 26,27 października 2024
ONLINE – TERAPIA SCHEMATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY mgr Joanna Giereło
mgr Izabela Gołębiewska
8,9,10 listopada 2024
ONLINE – Program ARTEterapeutyczny „Siedem Ścieżek” – metody pracy z dziećmi i młodzieżą wysoko wrażliwą, nieśmiałą oraz o wysokim stopniu lękliwości mgr Jolanta Madej
mgr Anna Bany
16, 17 listopada 2024
ONLINE – Terapia w oparciu o koncepcję mentalizacji ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji o obrazie depresji, z tendencją do samouszkodzeń mgr Piotr Kasprzak 23,24 listopada 2024
ONLINE – Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 30 listopada, 1 grudnia 2024
Szkolenia krótkoterminowe 2025
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Trauma w Terapii Zabawą mgr Joanna Babińska 11, 12 stycznia 2025
Seksuologia wieku rozwojowego. Ekspresja seksualna oraz postępowanie w przypadkach niezgodności płciowej dzieci i młodzieży. dr n. med. Katarzyna Bajszczak 24, 25, 26 stycznia 2025
ONLINE -Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego – diagnoza, diagnoza różnicowa i postępowanie interwencyjne dr Marta Wiśniewska 1, 2 lutego 2025
Zaburzenia depresyjne i depresyjno-lękowe – zastosowanie technik ISTDP w praktyce klinicznej. lek med. Joanna Duchniewicz, współzałożycielka polskiego stowarzyszenia ISTDP
lub
mgr Przemysław Duchniewicz
22, 23 lutego 2025
ONLINE – Otyłość i zaburzenia odżywiania u dzieci i adolescentów dr hab. Joanna Radoszewska 14, 15, 16 marca 2025
ONLINE – Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć -postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 29, 30 marca 2025
ONLINE – Metody pracy z dziećmi zmagającymi się z różnymi postaciami lęku oraz ich rodzinami. mgr Joanna Bielecka 7 czerwca 2025
ONLINE – Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – symptomy, wczesne wykrywanie, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa dr hab. n. społ., prof. UWr Barbara Winczura 27, 28 września 2025
ONLINE – Szacowanie stanu zagrożenia życia i zdrowia dziecka w przypadkach podejrzenia doznawania różnego typu przemocy. Podejmowanie psychologicznej i prawnej interwencji zabezpieczającej dziecko mgr Jolanta Zmarzlik i dr n. hum. Anna Krawczak 18, 19 września 2025
ONLINE – Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym. dr n. med. Krzysztof Szwajca 11,12 października 2025
Terapia Zabawą Skoncentrowana na Dziecku mgr Joanna Babińska 25, 26 października 2025
ONLINE – Kids’ Skills – program pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu mgr Magdalena Szutarska 7,8,9 listopada 2025
ONLINE – Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice-dziecko, terapia dr n. hum. Eliza Kiepura 29, 30 listopada 2025
ONLINE – Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 6, 7 grudnia 2025
Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży w terapii poznawczo-behawioralnej – techniki pracy mgr Aleksandra Augustyn 6, 7 grudnia 2025
ONLINE – Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek 13, 14 grudnia 2025
Diagnoza Psychologiczna 2024
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Neuropsychologiczna diagnostyka i terapia ogniskowych zaburzeń poznawczych ujawniających się w zakresie widzenia, ze szczególnym uwzględnianiem zaniedbywania wzrokowego dr hab. n. med. neuropsycholog kliniczny Katarzyna Polanowska 13, 14 stycznia 2024
Dialog biegłego z sądem jako warunek jakości opinii
(na bazie problematyki rodzinnej i opiekuńczej)
dr Alicja Czerederecka 19, 20, 21 stycznia 2024
Zastosowanie diagnozy neuropsychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychologicznym dr Łukasz Barwiński 22, 23, 24 marca 2024
Neuropsychologiczna diagnostyka i terapia zaburzeń funkcji językowych o typie afazji dr hab. n. med. neuropsycholog kliniczny Katarzyna Polanowska 17, 18, 19 maja 2024
ONLINE – Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dr Alicja Czerederecka 24, 25, 26 maja 2024
Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej dr Alicja Czerederecka 4, 5, 6 października 2024
Neuropsychologiczna diagnoza dziecka dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska CZĘŚĆ I – 16,17 listopada 2024 r.
CZĘŚĆ II – 14,15 grudnia 2024 r.
ONLINE – Dialog biegłego z sądem jako warunek jakości opinii (na bazie problematyki rodzinnej i opiekuńczej) dr Alicja Czerederecka 13, 14, 15 grudnia 2024
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski 7, 8 grudnia 2024
Diagnoza Psychologiczna 2025
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
ONLINE – Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach samobójstw mgr Ewa Wach 28 lutego, 1, 2 marca 2025
ONLINE – Rehabilitacja neuropsychologiczna dr Bogusława Bober-Płonka 25, 26, 27 kwietnia 2025
ONLINE – Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych dr Agnieszka Haś 23, 24, 25 maja 2025
ONLINE – Ocena neuropsychologiczna zespołów otępiennych w kontekście klinicznym i sądowym dr Łukasz Barwiński 13, 14, 15 czerwca 2025
Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców poważnych przestępstw mgr Ewa Wach 21, 22, 23 listopada 2025
Aktualnie realizowane szkolenia 2023/2024
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terapii rodzin z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie doskonalące zawodowo oraz część pierwsza całościowego szkolenia w psychoterapii
Atestacja Sekcji naukowej Psychoterapii i Sekcji naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Patronat merytoryczny
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin,

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Rozpoczęcie szkolenia:
21,22 stycznia 2023
Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych Patronat merytoryczny
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin,

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Rozpoczęcie szkolenia:
7, 8 październik 2023
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe
Szkolenie doskonalące zawodowo oraz cześć podstawowa szkolenia w procesie certyfikacyjnym
Akredytacja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Szkolenie prowadzą trenerzy certyfikowani i rekomendowani przez PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) I warsztat – 13,14,15 października 2023
II warsztat – 18,19 listopada 2023
III warsztat – 16,17 grudnia 2023


Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.