15,16 czerwca 2019r. dr n. hum. Ewa Sokołowska przeprowadzi szkolenie „Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania”

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z założeniami teoretycznymi i stosowanymi technikami pracy w ramach poznawczo-behawioralnych programów profilaktyki zaburzeń zachowania. Omówione zostaną szczegółowo najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane programy skierowane do rodziców.

Pełen opis oraz karta zgłoszeniowa – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-46/
Share →