– 10,11,12 maja 2019 r. dr Krzysztof Szwajca – „Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i leczenia” – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-45/
– 8,9 czerwca 2019r. mgr Izabela Banasikowska – „Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci” – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-51/
Share →

Discover more from Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading