Czym jest Psychoterapia Pozytywna?
Psychoterapia Pozytywna jest nowoczesną metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Odwołuje się ona do nieświadomych zasobów psychologicznych człowieka oraz bliskich mu wartości kulturowych. Swoją nazwę wywodzi od łacińskiego terminu positum, który można tłumaczyć jako to wszystko co jest nam dane. Twórca tego podejścia Nossrat Peseschkian podkreślał znaczenie faktu, że poza podatnością na choroby i cierpienie posiadamy w sobie zdolność do rozwoju i zdrowego stylu życia.

Podkreślił Pan znaczenie zasobów psychologicznych i dziedzictwa kulturowego czy może Pan te kwestie nieco rozwinąć?
Peseschkian był z pochodzenia Persem, który w młodych latach swego życia wyemigrował do Niemiec.Był to okres powojenny i ruchy migracyjne w Europie były zjawiskiem dość powszechnym. Różnice narodowościowe i etniczne stawały się, w tym czasie źródłem konfliktów lokalnych. Peseschkian poczynił obserwacje, że ich źródłem nie są różnice rasowe a inny system przekonań i wartości wypływający z kontekstu kulturowego. Zjawiska te poddał później metodycznym badaniom naukowym i w rezultacie opracował metody terapeutycznego spożytkowania różnorodnych wzorców kulturowych w psychoterapii. Z drugiej strony jako klinicysta psychiatra i neurolog zauważył niedoskonałości tradycyjnego medycznego sposobu diagnozowania i leczenia. Model ten opiera się na rozpoznawaniu deficytów, dysfunkcji i objawów chorobowych. Psychoterapia Pozytywna jako metod kompleksowa zajmuje się rozpoznawaniem i aktywowaniem nieświadomych kompetencji pacjenta i jego zasobów prozdrowotnych.

Cały wywiad znajduje się na: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/wywiad-dr-romana-ciesielskiego/ a informacje związane z PSYCHOTERAPIĄ POZYTYWNĄ na: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/
Share →