Szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs doskonalący zawodowo.

Uczestnicy szkolenia mogą zdobyć następujące umiejętności:
  • umiejętność diagnozy relacji rodzinnych;
  • umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
  • umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
  • umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
  • znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
  • znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Szkolenie to jest jednym z nielicznych w Polsce, które tak szeroko ujmuje problematykę terapii rodzinnej w podejściu systemowym.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia z wypisanymi godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych, pracy własnej i superwizji – w sumie 360 godzin szkolenia.

Karta zgłoszeniowa na Kurs w Sopocie: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-09/

Opis wydarzenia: https://web.facebook.com
Share →

Discover more from Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading