Formy pomocy

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z zaburzeniami odżywiania

Oferta leczenia skierowana jest do osób w wieku 13/14 do 17 lat, cierpiących na zaburzenia odżywiania i borykających się z licznymi emocjonalnymi trudnościami wiążącymi się z chorobą. Praca w grupie może stać się szansą lepszego zrozumienia przyczyn zachorowania oraz znaczenia objawów w codziennym radzeniu sobie z napięciem i nieakceptowanymi uczuciami oraz przełamania mechanizmów komunikowania się z otoczeniem poprzez chorobę na rzecz budowania dojrzałych i otwartych relacji. Charakter grupy Grupa liczy 6-8 osób, ma charakter zamknięty (tzn. pacjenci w tym samym czasie rozpoczynają i kończą leczenie, a skład grupy nie zmienia się w czasie jej trwania). Czas trwania leczenia Cykl psychoterapii grupowej obejmuje 6 miesięcy, sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. Rozpoczęcie pracy grupy Grupa rozpocznie pracę na przełomie miesiąca września i października 2012 roku.

Udział w grupie psychoterapeutycznej poprzedzony jest indywidulanym spotkaniem konsultacyjnym w wymiarze 50 minut.

Koszt konsultacji wynosi 130 PLN Psychoterapeuta
Agnieszka Ćwierz
mgr Agnieszka Ćwierz

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy integruje różne podejścia teoretyczne, opierając się na gruntownym przeszkoleniu i doświadczeniu w nurcie psychoterapii psychodynamicznej.
Koszt udziału w psychoterapii Koszt udziału w jednej sesji terapeutycznej trwającej 90 minut wynosi 90 PLN i płatny jest za miesiąc z góry przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca spotkań. Zgłoszenia przyjmujemy Od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 do 17.00 pod numerem tel. 507 107 329