Formy pomocy

Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Praca w grupie stwarza szczególne warunki poznawania siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi poprzez doświadczanie i nowe rozumienie własnych sposobów myślenia, zachowania i przeżywania w relacji z uczestnikami grupy.

Psychoterapia grupowa umożliwia weryfikację dotychczasowych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i życiowych, a także obserwowanie w jaki sposób robią to inni, co poprzez odnajdywanie podobieństw i różnic stwarza warunki zarówno do udzielania jak również otrzymywania wsparcia. Charakter grupy Zaproszenie do nowotworzonej grupy psychoterapeutycznej skierowane jest do osób w wieku 20-40 lat, które przeżywają trudności emocjonalne, zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi, a chciałyby skuteczniej nawiązywać i utrzymywać bliskie związki, uwolnić się od napięcia i lęku, w pełni wykorzystać swój potencjał oraz lepiej rozumieć i kontrolować własne uczucia i zachowania.

Grupa liczy 8-9 osób, ma charakter otwarty (tzn. poszczególni pacjenci w różnym czasie kończą swoje leczenie, dołączają także nowi członkowie grupy). Czas trwania psychoterapii Cykl psychoterapii grupowej dla każdej z osób obejmuje 4 miesiące (około 16 sesji terapeutycznych odbywających się raz w tygodniu przez 120 minut). Rozpoczęcie pracy grupy Grupa rozpocznie pracę na przełomie września/października 2012. Udział w grupie psychoterapeutycznej poprzedzony jest indywidulanym spotkaniem konsultacyjnym w wymiarze 50 minut.

Koszt konsultacji wynosi 130 PLN Psychoterapeuta
Agnieszka Ćwierz
mgr Agnieszka Ćwierz

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy integruje różne podejścia teoretyczne, opierając się na gruntownym przeszkoleniu i doświadczeniu w nurcie psychoterapii psychodynamicznej.
Koszt udziału w psychoterapii Koszt udziału w jednej sesji terapeutycznej trwającej 120 minut wynosi 90 PLN i płatny jest za miesiąc z góry przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca spotkań. Zgłoszenia przyjmujemy Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem tel. 507 107 329