Formy pomocy

Oferta pomocy terapeutycznej dla osób dorosłych i rodzin

Terapia indywidualna „Nic nie jest samo przez się dobre lub złe, to nasze myślenie takim je czyni.”

William Szekspir („Hamlet”)


„… Kontakt między ludźmi to zetknięcie skóry, spojrzeń i tonu głosu. Tak się uczyliśmy, zanim poznaliśmy słowa. Wszystko to jest w nas zapisane – sposób, w jaki nasi rodzice nas dotykali, jak na nas patrzyli, jak brzmiał ich głos. […] Kontakt między ludźmi to nie słowa […] Słowa możesz przeczytać w książce, zobaczyć na plakacie – mogą być całkowicie oderwane od człowieka.”

Virginia Satir (1989, „Family relations”)

Terapia rodzin „… Celem pracy terapeutycznej jest poszerzenie, zmiana kierunku i przekształcenie indywidualnych sposobów radzenia sobie z samym sobą i z innymi, tak by ludzie mogli rozwiązywać własne problemy zdrowiej i bardziej adekwatnie. Problemy to nie problem; problemem jest to, jak sobie z nimi poradzić. Sposób radzenia sobie to efekt połączenia poczucia własnej wartości z regułami systemu rodzinnego i z powiązaniami ze światem zewnętrznym.”

Virginia Satir (1983, „Terapia rodziny. Teoria i Praktyka”)

Terapia par i małżeństw „Mieszanina cielesności i duchowości, jaką człowiek stanowi, burzy harmonię ludzkiego życia. Ciało jest własne a duch jest wspólny.”

Antoni Kępiński (2003, „Autoportret człowieka”)

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne