Oferta aktualnych szkoleń

Zasady uczestnictwa

Szkolenia zawarte w ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną za pośrednictwem karty zgłoszenia umieszczonej na stronie www.pracownia-mm.pl.

W odpowiedzi na dokonane zgłoszenie, uzyskają Państwo informacje dotyczące potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie.

Dodatkowych informacji o organizowanych szkoleniach udzielamy telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Tel. dział szkoleń: 510 672 424
e-mail: szkolenia@pracownia-mm.pl
Zasady dokonywania opłat Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szkolenia tj. terminu płatności, numeru konta oraz czasu i miejsca odbywania się zajęć, uczestnicy otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o wpisanie na przelewie lub przekazie tytułu szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Informujemy, że wystawiany przez nas rachunek musi być zgodny z danymi Zleceniodawcy zawartymi na przelewie tj. dokumencie wpłaty. Prosimy więc o zwrócenie uwagi czy informacje zawarte na blankiecie wpłaty są zbieżne z treścią danych, które mają widnieć na rachunku.

Rezygnacja z kursu w terminie do 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia gwarantuje pełen zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w kwocie 5,00 PLN. Po tym terminie dokonane wpłaty nie będą zwracane. Całkowity zwrot wpłaty możliwy jest wówczas, gdy zwolnione miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania szkolenia długoterminowego wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn od organizatora niezależnych oraz zmiany terminu realizacji szkolenia wynikającej z przyczyn losowych. W przypadku odwołania szkolenia organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości.

Zmiana wysokości opłaty za szkolenie może nastąpić w przypadku wprowadzenia nowych przepisów niezależnych od organizatora.

Przedstawiony koszt szkolenia nie obejmuje: kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.