Oferta aktualnych szkoleń

Diagnostyka i terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym, specjalistyczna pomoc rodzinie.

Szkolenie prowadzi:

mgr Barbara Ołdakowska – Żyłka

założycielka pierwszej w Polsce Poradni Terapii Mutyzmu “Mówię” oraz portalu poświęconego mutyzmowi www.mutyzmportal.pl Pedagog, współautorka książki pt. “Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie” Na bazie swojego 30-letniego doświadczenia w pracy zawodowej (m.in. tworzenie i realizacja wielu programów dla osób doświadczających przemocy, prowadzenie warsztatów dla specjalistów wielu dziedzin, głównie psychologów, pedagogów i pracowników ochrony zdrowia) stworzyła autorską metodę pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i ich rodzinami, którą wciela w życie w codziennej pracy z podopiecznymi Poradni “Mówię”. Prowadzi diagnozę oraz konsultacje i terapie dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym. Prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów oraz superwizje. Szerzy wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego poprzez systematyczne publikowanie artykułów w czasopismach fachowych, udzielanie wywiadów w mediach oraz organizowanie konferencji na temat tego zaburzenia. W Poradni Terapii Mutyzmu “Mówię” kieruje zespołem specjalistów, nadzoruje ich pracę i dba o ciągłe doskonalenie m.in. u czołowych zagranicznych specjalistów z dziedziny mutyzmu wybiórczego. Pracuje z dziećmi, rodzinami oraz osobami dorosłymi, które miały lub nadal mają mutyzm wybirórczy. Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, kierunek: pedagogika, praca magisterska pod kierunkiem prof. Andrzeja Jakubika, Szkoła Trenerów Moniki Sowickiej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie w praktyczny sposób dostarcza uczestnikom wiedzę teoretyczną dotyczącą mutyzmu wybiórczego oraz jego diagnozy uwzględniającej diagnostykę różnicową. Poświęcone jest złożonym aspektom terapii dziecka dotkniętego mutyzmem wybiórczym, pracy z jego rodziną i współpracy specjalistów. W czasie szkolenia zostaną pokazane studia przypadków oraz przewidziana jest także superwizja specjalistów. Pokazane zostaną doświadczenia pracy w Polsce Poradni Terapii Mutyzmu “Mówię”

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, psychoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej.

Forma zajęć

Szkolenie ma formę warsztatową z elementami wykładu i superwizji.

Program szkolenia

Dzień I
SZKOLENIE I STOPNIA
 1. Mutyzm Wybiórczy – charakterystyka zaburzenia
 2. Diagnoza MW – kryteria diagnostyczne, proces diagnozy, wczesne objawy
 3. Diagnoza różnicowa
 4. Błędy diagnostyczne – konsekwencje zaniedbań w procesie diagnozy
 5. Obszary trudności dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i szkole
 6. Obszary trudności poza placówką edukacyjną
Dzień II
SZKOLENIE II STOPNIA
 1. Obraz psychologiczny dziecka
 2. Obraz psychologiczny rodziny
 3. Metody terapeutyczne w leczeniu MW
 4. Model pomocy terapeutycznej w Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię”
 5. Dobór strategii terapeutycznej
 6. Rola i zasady interwencji w przedszkolu, szkole.
 7. SLIDING IN – jako technika pracy z mutyzmem wybiórczym
 8. Warsztat pracy terapeuty
 9. Doświadczenia terapeutyczne Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię”
Dzień III
SZKOLENIE III STOPNIA
Szkolenie III stopnia ma charakter superwizyjny.
 1. Wewnętrzny kompas terapeuty i radzenie sobie z lękiem jako podstawowy kierunek pracy
 2. Triada lękowa
 3. Różnicowanie. Obniżenie poziomu lęku a mowa.
 4. Przebieg procesów terapeutycznych u pacjentów
 5. Przygotowanie konkretnych planów pomocy
 6. Praca z rodziną dziecka dotkniętego mutyzmem wybiórczym

Termin szkolenia

8,9,10 kwietnia 2022
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:30 – 19:00
Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 9:00 – 19.00

Koszt szkolenia

695 PLN