Oferta aktualnych szkoleń

Terapia młodzieży rozwijającej się w stronę osobowości chwiejnej emocjonalnie – inspiracje dla systemowej i indywidualnej pracy z trudnymi młodzieżowymi pacjentami

Szkolenie prowadzi:

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez londyński Instytut Anny Freud. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów, od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych, psychoterapeutów. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupionymi wokół tematu przymierza terapeutycznego. Pracuje w Zespole Hospitalizacji Domowej Kliniki Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego UJ oraz w Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju “Dom Terapii”.

Charakter i zakres szkolenia

Terapia nastoletniego pacjenta prócz przezwyciężenia życiowych kryzysów powinna odnosić się do rozwoju pacjenta w kluczowych obszarach jego społecznych i emocjonalnych umiejętności, zdolności do głębokiego rozumienia siebie i innych. Doświadczenie pustki emocjonalnej, bezcelowości życia, wrogości otoczenia to częsta dominanta przeżyć pacjentów wielu młodzieżowych pacjentów. Określani są czasem jako młodzież rozwijająca się w stronę osobowości chwiejnej emocjonalnie.

Poważne kłopoty interpersonalne, autoagresja, zachowania przekraczające granice konwencjonalnego buntu zagrażające życiu i zdrowiu to pełen skrajnych emocji pejzaż życia tych pacjentów. W terapiach tych ciężko dotrzeć do obrazu faktów o życiu, poskładać w całość nieprzystające do siebie aspekty historii, bieżących przeżyć, chaosu emocjonalnego. Terapeuci, którym w tej sytuacji brakuje osadzenia w konkretnej teorii psychopatologicznej i techniki terapeutycznej prowadzą terapię w stronę drop-outu lub jej nieprzydatności. Często samo doświadczenie kontaktu z terapeutą, który towarzyszy w rozwoju nie jest wystarczającym działaniem chroniącym.

Pomoc tym pacjentom jest możliwa dzięki zrozumieniu ich problemów w kontekście rozwoju ich umysłu i osobowości, odróżniania zjawisk o charakterze patologicznym i normalnym, rozumienia specyficzności ich świata przeżyć i myślenia. Terapeuta musi mieć też silną bazę teoretyczną pozwalającą na to by w rozmowie z pacjentem prócz empatii i towarzyszenia zaproponować mu interwencje skonstruowane tak by mógł z nich skorzystać, odpowiednie do momentu w ich relacji, momentu w sesji, dostosowane do jego aktualnych możliwości.

Prócz tego terapia taka wymaga wielosystemowej orientacji terapeuty, który potrafi rozstrzygać dylematy dotyczące współpracy z rodziną, instytucjami, sprawnie porusza się po mapie możliwości interwencji wobec pacjenta wykraczających poza samą psychoterapię.

Terapia oparta na koncepcji mentalizacji kładzie nacisk na wspieranie rozwoju zdolności do wyobrażania sobie stanu umysłu osoby, z którą klient jest w relacji, a także zdolności do “myślenia o myśleniu” – dostrzegania wpływu własnej subiektywności na rozumienie tego co zdarza się w świecie relacji. Klienci terapii opartej na mentalizacji łatwiej przezwyciężają egocentryzm i rozwijają złożone obrazy drugiej osoby, rozwijają kontrolę emocjonalną i panowanie nad emocjonalnymi, niebezpiecznymi objawami. Pozwala też w toku pracy dochodzić w dialogu do kluczowych umocowanych we wzorcach przywiązania pacjenta problemów i zranień, podsuwa sposoby postępowania tak by te zranienia leczyć. Nabywane w trakcie terapii doświadczenia bezpośrednio stymulują proces rozwoju osobowości w kluczowym dla niej okresie.

To formuła pracy oparta na badaniach potwierdzających jej wysoką skuteczność, silnie osadzona w teorii psychoanalitycznej oraz teorii przywiązania, jest uznaną formą terapii o udowodnionej skuteczności.

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

Szkolenie zaadresowane jest do psychoterapeutów i osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, pedagogów, psychologów oraz osób pracujących młodzieżą z problemami o charakterze zaburzeń zachowania i emocji. Szkolenie rozwija rozumienie teorii i umożliwia rozwój umiejętności potrzebnych do:
  • rozpoznawania i rozumienia zjawisk zachodzacych w umyśle osoby rozwijającej się w stronę cech osobowosci chwiejnej emocjonalnie
  • rozumienia pacjentów o tych charakterystykach w kontekście ich historii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem ich wzorców przywiązania, zdolności refleksyjnych
  • prowadzenia dialogu terapeutycznego z młodzieżowymi klientami, z uwzględnieniem narzędzi do stymulowania rozwoju kompetencji mentalizacyjnych
  • diagnozy i działania na rzecz konkretnych funkcji emocjonalno-poznawczych, które powinny być rozwijane w terapii młodzieży,
  • rozumienia psychopatologii rozwojowej w sposób pozwalający na praktyczne i bezpośrednie oddziaływanie na klienta rozwijającego się w stronę diagnozy osobowości chwiejnej emocjonalnie (organizacji borderline),
  • rozwijania modelu pracy terapeutycznej i dialogu terapeutycznego z młodzieżą z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji,
  • rozwijania modelu terapii włączającej rodzinę w obniżanie ryzyka samouszkodzeń, blokowania wtórnych korzyści.
Teoria mentalizacji jest wiodącą koncepcją psychoterapeutyczną i rozwojową stosowaną przez najważniejsze europejskie ośrodki terapeutyczne.

Kurs rzeczowo wprowadza w tą koncepcję pozwalającą na rozumienie rozwoju zaburzeń osobowości i zaburzeń okresu adolescencji, która dostarcza konkretnych narzędzi do interweniowania terapeutycznego na wczesnym etapie życia klienta i redukcji objawów.

Termin szkolenia

12, 13 marca 2022
23, 24 kwietnia 2022
Szkolenie dwuczęściowe łącznie 40-to godzinne obejmuje dwa dwudniowe zjazdy każdy po 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

1390 PLN