Oferta aktualnych szkoleń

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia.

Szkolenie prowadzi:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.
Prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.
Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP “za wybitne walory rozprawy doktorskiej”. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności diagnozowania obszarów problemowych u dzieci z traumami relacyjnymi oraz pracy z nimi. Poświęcone jest teoretycznym oraz praktycznym aspektom diagnozy i pracy terapeutycznej z klientami, którzy doświadczyli w dzieciństwie wielu deprywacji i krzywd, pracy z klientami z zaburzeniami przywiązania, z dysregulacją emocjonalną, pacjentami w oporze, nieufnymi, z którymi trudno jest nawiązać sojusz roboczy.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z elementami wykładowymi z ilustracją przykładów klinicznych.

Program szkolenia

 1. Trauma dziecięca – kwestie terminologiczne, dyskusja pojęć, diagnoza (zmiany w nowych systemach klasyfikacyjnych)
 2. Trauma typu I (jednorazowe, gwałtowne zdarzenie traumatyczne) a przewlekłe wewnątrzrodzinne urazy interpersonalne
 3. Kluczowa problematyka posttraumatyczna u dzieci: ponowne przeżywanie, dysocjacja, zaburzenia regulacji emocjonalnej, stosunek do ciała itd.
 4. Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),
  • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,
 5. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.
 6. Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych
  • przywiązanie zdezorganizowane,
  • wpływ na regulację emocjonalną.
 7. Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:
  • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,
  • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).
 8. Trauma dziecięca a zdolność do mentalizowania.
 9. Funkcjonowanie społeczne dzieci doświadczających przewlekłych traum interpersonalnych.
 10. Trauma a zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży.
 11. Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów
  • błędy w diagnozie RAD a dzieci „psychopatyczne”
 12. Rokowania dotyczące dzieci z RAD i po doświadczeniach traumatycznych:
  • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,
  • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?
  • Jak funkcjonują po latach dzieci krzywdzone?
 13. Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania i poważną problematyką posttraumatyczną?
  • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,
  • metody terapeutyczne.
 14. Praca własna – superwizja grupowa.

Termin szkolenia

21, 22 maja 2022
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

520 PLN