Oferta aktualnych szkoleń

Terapia sprawców przestępstw seksualnych

Szkolenie prowadzi:

mgr RAFAŁ RUTKOWSKI

Psycholog i seksuolog kliniczny, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Na co dzień pracuje w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Rzeszowie, gdzie prowadzi program terapii sprawców przestępstw seksualnych. Zajmuje się także psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym, terapią zaburzeń seksualnych oraz opiniowaniem seksuologicznym, prowadzi szkolenia i warsztaty.

Charakter i zakres szkolenia

„Terapia sprawców przestępstw seksualnych” to szkolenie nakierowane na wyposażenie słuchaczy w wiedzę i podstawowe umiejętności konieczne do pracy psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi poważnych problemów w zakresie ukierunkowania i realizacji popędu seksualnego, determinujących naruszanie obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego. Zajęcia zaplanowano w taki sposób, aby odzwierciedlić strukturę procesu weryfikacji i wstępnej diagnozy oraz przebiegu terapii odbywającej się w warunkach stacjonarnych w oparciu o przedstawiony poniżej model teoretyczny.

Program terapii sprawców przestępstw seksualnych wywodzi się z paradygmatu świadomościowego w podejściu poznawczym. Nie postuluje ono leczenia ewentualnych zaburzeń preferencji seksualnych ale koncentruje się na kształtowaniu nowych form zachowań i ich kontroli. Sprawca jest wyposażany w umiejętność samozarządzania w celu zmniejszenia impulsywności, wzmocnienia samokontroli i wypierania dewiacyjnych fantazji seksualnych/dewiacyjnego podniecenia seksualnego poprzez koncentrację na nadrzędnym celu, jakim jest przeciwdziałanie nawrotowi do zachowań przestępczych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wybrane metody i techniki pracy terapeutycznej stosowane względem pacjentów z zaburzeniami preferencji seksualnych lub/i osób odbywających karę pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstw seksualnych. Treści teoretyczne będą ilustrowane materiałem klinicznym, który posłuży również do ćwiczeń pozwalających na praktyczne zastosowanie uzyskanej wiedzy.

Forma zajęć

Zajęcia zaplanowano w formie warsztatów z elementami wykładu, z uwzględnieniem możliwości omówienia doświadczeń własnych.

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do problematyki (weryfikacja stereotypów dotyczących zjawiska przestępczości seksualnej);
  2. Przedstawienie teoretycznego modelu etiopatogenezy dewiacyjnych wzorców realizacji popędu seksualnego (cyklu dewiacyjnego);
  3. Przedstawienie podstawowych założeń zaproponowanego modelu pracy terapeutycznej;
  4. Przedstawienie poszczególnych etapów programu terapii sprawców przestępstw seksualnych, w tym: ćwiczenia z materiałem klinicznym, praktyczna prezentacja wybranych elementów sesji terapeutycznych i stosowanych technik pracy, omówienie przypadków klinicznych;
  5. Dyskusja i podsumowanie.

Termin szkolenia

4, 5, 6 marca 2022r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15.30 – 19.00
Sobota 9 – 19.00
Niedziela 9 – 19.00

Koszt szkolenia

695 PLN