Oferta aktualnych szkoleń

“Potwory wyobraźni”. Diagnoza kliniczna i pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.

Szkolenie prowadzi:

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, z uznaniem Ministra Zdrowia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny. Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. śląskie. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykłada na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej przy SWPS Katowice i koordynator naukowy szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Ukończyła wiele całościowych szkoleń w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii. Bliskie jest jej biopsychospołeczna i rozwojowa perspektywa w diagnozie i terapii. Praktykuje psychologiczną diagnozę kliniczną oraz terapię integracyjną, z wykorzystaniem pracy na dynamice relacji i objawu, terapii systemowej i terapii zabawą. Terapeuta rodzinny w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Gliwicach, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada w Gliwicach. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz rodzin z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami sprzężonymi oraz zaburzeniami przywiązania. Autorka kilkudziesięciu publikacji oraz wystąpień naukowych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół psychopatologii, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, relacji terapeutycznej, diagnozy psychospołecznej i pracy z rodziną. Zaangażowana jest w krajowe i międzynarodowe projekty naukowe dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz specyfiki kształtowania relacji terapeutycznej.

Charakter i zakres szkolenia

Lęk towarzyszy człowiekowi od wczesnych lat dziecięcych. Jest niezbędnym elementem w procesie kształtowania własnego JA, własnej osobowości, relacji z innymi. Pełni różną funkcję w zależności od miejsca i kultury, w której żyjemy. Doniesienia badawcze wskazują jednak, że pomimo podejmowanych działań profilaktycznych wzrasta liczba trudności lękowych u dzieci, maskowanych często symptomami somatycznymi. Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie różnicowania rozwojowego lęku od lęku o charakterze objawowym, diagnozowania klinicznego zaburzeń lękowych i pomocy terapeutycznej dzieciom i młodzieży z fobiami, przejawiającymi lęk społeczny, lęk przed separacją, napady paniki, lęk uogólniony. Prezentowane treści nawiązywać będą do podejścia biopsychospołecznego, uwzględniającego całościowy model diagnozy w kontekście socjokulturowym, oddziaływania integracyjne i interdyscyplinarny model pomocy.

Forma zajęć

Zajęcia seminaryjne z elementami warsztatu.

Program szkolenia

  1. Lęk jako element rozwoju.
  2. Specyfika rozwoju współczesnych dzieci i nastolatków.
  3. Kontekst socjokulturowy problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży.
  4. Diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży w kontekście klasyfikacji ICD 10, DSM V, DC: 0-5.
  5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne zaburzeń lękowych tj. lęk społeczny, lęk przed separacją, fobie, lęk uogólniony, napady paniki u dzieci i młodzieży- analiza studium przypadków.
  6. Diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży w kontekście psychopatologii rozwojowej i psychologii klinicznej- od hipotez po wnioskowanie diagnostyczne.
  7. Interdyscyplinarny i integracyjny model pomocy terapeutycznej w zaburzeniach lękowych u dzieci i młodzieży.
  8. Symboliczne metody pracy z objawami lękowymi u dzieci.
  9. Lęk w systemie. Praca z objawami lękowymi w otoczeniu rodzinnym dziecka.
  10. Analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników szkolenia.

Termin szkolenia

20, 21 listopada 2021
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

500 PLN