Oferta aktualnych szkoleń

Trauma i jej rola w rozwoju psychopatologii zaburzeń odżywiania – diagnoza kliniczna i kierunki pomocy psychologicznej

Szkolenie prowadzi:

dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk

Specjalista psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta i superwizor posiadający certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jak również Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii EAP, terapeuta i trener psychodramy Psychodrama Institut für Europa i Polskiego Instytutu Psychodramy. Pracownik naukowy Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, psychoterapeutka w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach. Na co dzień praktykuje jako psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizor psychoterapii. Głowny obszar zainteresowań badawczych oraz praktyki klinicznej obejmuje diagnozę kliniczną, pomoc psychologiczną osobom w kryzysie oraz psychoterapię osób z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz zaburzeniami odżywiania. Prowadzi wykłady, warsztaty i superwizje w kursach psychoterapii akredytowanych przez SNP PTP.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie poświęcone będzie zapoznaniu uczestników z wiedzą na temat znaczenia doświadczonych w poszczególnych okresach życia (od wczesnego dzieciństwa do okresu dorosłego) różnorodnych zdarzeń traumatycznych w rozwoju zróżnicowanej psychopatologii zaburzeń odżywiania (np. anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się). W czasie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe kierunki klinicznej diagnozy psychologicznej (w tym do psychoterapii wraz z nakreśleniem kierunków oddziaływań terapeutycznych wobec osób z różnymi typami zaburzeń odżywiania, które posiadają w autobiografii różnorodne zdarzenia traumatyczne). Przedstawione zostaną również wskazówki do prowadzenia interwencji i rozmów psychologicznych z osobami z rozp. anoreksji, bulimii czy w zespole kompulsywnego objadania się, posiadającymi zróżnicowany poziom struktury osobowości (poziom neurotyczny, borderline, psychotyczny). Szkolenie ma na celu zaprezentowanie podstawowych zasad i kluczowych elementów warsztatu psychologa, także psychoterapeuty w pracy z osobą z zaburzeniami odżywiania na etapie konsultacyjnym (przygotowawczym) oraz w etapie pracy pogłębionej z osobami doświadczającymi specyficznych symptomów zaburzeń odżywiania oraz posiadających specyficzne mechanizmy psychologicznego funkcjonowania na poziomie struktury osobowości neurotycznej i głebiej zdestabilizowanej (borderline, psychotycznej). Szkolenie obejmuje przedstawienie jego uczestnikom podstaw wiedzy na temat teorii w rozumieniu psychopatologii zaburzeń odżywiania, znaczenia i roli traumy w ich powstawaniu oraz podstaw warsztatu pracy terapeutycznej z perspektywy integracyjnej tj. z zastosowaniem tzw. technik działania (elementy terapii poznawczo-behawioralnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów psychodramy).

Szkolenie nie jest adresowane do certyfikowanych psychotearpeutów poznawczo-behawioralnych lub certyfikowanych psychodramatystów – zapraszamy psychologów, terapeutów w trakcie szkolenia, także specjalistów innych profesji (np.pedagogów), którzy chcą poznać warsztat pracy z lekiem oparty o psychodramę i CBT.

Forma zajęć

Zajęcia obejmują formy pracy seminaryjno-warsztatowej z wykorzystaniem elementów psychodramy.

Program szkolenia

  1. Trauma – jej rodzaje, charakterystyka i symptomatologia w zależności od momentu jej doświadczenia w życiu (od wczesnego dzieciństwa do okresu dorosłego) – w świetle teorii psychopatologii zaburzeń.
  2. Rola traumy w rozwoju zróżnicowanej psychopatologii zaburzeń odżywiania (np. anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się) – trauma w ciele (teorie psychopatologii zaburzeń w obrazie ciała).
  3. Diagnoza kliniczna zaburzeń obrazu ciała i sylwetki, cech psychologicznych osób z zaburzeniami odżywiania (np.anoreksji, bulimii psychicznej) – podstawowe wytyczne do pracy diagostycznej z ww osobami
  4. Podstawowe wskazania do pracy terapeutycznej z osobami z rozp.anoreksji, bulimii czy w zespole kompulsywnego objadania się, posiadającymi zróżnicowany poziom struktury osobowości (poziom neurotyczny, borderline, psychotyczny) – etap konsultacyjny, pierwszy kontakt i ustalanie kontraktu terapeutycznego.
  5. Podstawowe zasady pracy terapeutycznej z osobami chorującymi na zaburzenia odżywiania – etap pogłębiony z uwzględnieniem poziomu struktury osobowości neurotycznej i głebiej zdestabilizowanej (borderline, psychotycznej).
  6. Podstawowe elementy warsztatu pracy z „traumą w ciele” w zaburzeniach odżywiania – elementy warsztatu pracy terapeutycznej z perspektywy integracyjnej tj. z zastosowaniem tzw. technik działania (elementy terapii poznawczo-behawioralnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów psychodramy).

Termin szkolenia

25, 26 marca 2023
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godziny dydaktyczne

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 9:00 – 18:00

Koszt szkolenia

695 PLN