Oferta aktualnych szkoleń

Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej.

Szkolenie prowadzi:

Przemysław Duchniewicz

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, magister zarządzania zasobami ludzkimi, master i team coach, trener i wykładowca.
Certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel IEDTA (https://iedta.net/info/teacher-supervisor-directory/). Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum ISTDP (www.istdp.pl). Posiada 13 letnie doświadczenie korporacyjne, w tym w zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach Europy Centralnej. Od 2013 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończył 3 letni Core Training w Berlinie, uczestniczy w międzynarodowych kursach, zaawansowanych szkoleniach ISTDP (ISTDP Advanced Core Training), od 2017 roku asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Prowadzi kurs Wprowadzenie do ISTDP, Pre Core, seminaria, warsztaty i szkolenia w obszarze ISTDP oraz w sektorze biznesowym jako trener i coach od 1998 roku.
Profil LinkedIn

Charakter i zakres szkolenia

Lęk jest nieodłączną częścią naszego życia i jako taki nie może być całkowicie wyeliminowany, jednak może stać się bardziej świadomą, podlegającą regulacji, a przez to zdrową i użyteczną jego częścią.
Emocje i uczucia pełnią funkcję regulacyjną, dobra regulacja emocji umożliwia nawiązywanie bliższych, pełniejszych i bardziej satysfakcjonujących relacji nie tylko z innymi, ale również ze sobą, a w konsekwencji prowadzi do podejmowania lepszych i bardziej trafnych decyzji.
Nasi pacjenci bardzo często cierpią z powodu lęku i jego objawów oraz złej regulacji emocji niezależnie od tego z jakimi problemami i jakimi objawami zgłaszają się do naszych gabinetów. Zazwyczaj nie uświadamiają sobie w pełni objawów lęku, ani nawet tego, że są w lęku, nie wiedzą też jak go regulować dla własnej szeroko rozumianej korzyści i zdrowia. Kiedy przychodzą do nas, ich lęk zazwyczaj znajduje się gdzieś na kontinuum pomiędzy lękiem jako reakcją przeniesieniową a lękiem będącym przejawem lęku uogólnionego. U większości osób, które szukają pomocy, występuje również pewien stopień niezdrowej regulacji emocji, który mieści się w zakresie od osobistego cierpienia i niezadowolenia po społecznie nieadaptacyjne i autodestrukcyjne wzorce zachowania.

Pojęcie regulacji lęku i emocji jest związane z koncepcją pracy w podejściu ISTDP, które oferuje spójne i pomocne narzędzia do pracy w tym obszarze. Podczas proponowanego seminarium zapoznamy się z praktycznym zastosowaniem technik ISTDP.

Forma zajęć

Zajęcia mają charakter interaktywnego seminarium z elementami warsztatowymi i wykładowymi. Podczas zajęć, uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń ‚role play’ (odgrywanie ról).

Program szkolenia

  1. Od Freuda do Dawanloo – od lęku sygnałowego do traumy przywiązaniowej, geneza zaburzeń psychoneurotycznych wg Dawanloo, koncepcja trójkąta konfliktu, trójkąta osób i lęku nieświadomego.
  2. Neurobiologiczne aspekty regulacji lęku i emocji – implikacje dla pracy terapeutycznej.
  3. Zdrowa i niezdrowa regulacja lęku (charakterystyka, ocena, przykłady, ćwiczenia), pojęcie zdolności adaptacyjnej ego i jej restrukturyzacji oraz koncepcja patologii superego.
  4. Problemy fizyczne współwystępujące z lękiem (zaburzenia oddychania, napięciowy ból głowy) problemy fizyczne będące konsekwencją lęku (zespół jelita drażliwego, migrenowe bóle głowy, problemy ze snem)
  5. Regulacja uczuć i emocji – funkcja obron i oporu w ich regulowaniu. Jak i gdzie działają obrony w procesie regulacji emocji. Koncepcja obron frontowych oraz obron piwnicznych, identyfikacja poziomu działania obron (poziom bodźca, reakcji, czy oba poziomy jednocześnie), przykłady, ćwiczenia.
  6. Zdrowa regulacja oraz świadome doświadczanie i wyrażanie emocji (fizjologiczne aspekty zdrowej regulacji emocji/uczuć i impulsów, ocena stopnia i jakości regulacji emocji/ impuls sadystyczny, złość, poczucie winy, żal, smutek, radość, miłość…)
Literatura: Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (A roadmap to the unconscious) Josette ten Have-de Labije & Robert J. Neborsky (w języku polskim od 2017: ISTDP dla Praktyków), pozostałe publikacje obu autorów oraz innych przydstawiciei tego nurtu (H. Davanloo, A. Abbass, K. Cornelissen, J. Fredrickson, P. Coughlin), ‘Hand-outy’ z zajęć.

Termin szkolenia

4 grudnia 2021
Jednodniowe szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 19.00

Koszt szkolenia

380 PLN