Oferta aktualnych szkoleń

Łączenie indywidualnej i rodzinnej formy psychoterapii w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji

Szkolenie prowadzi:

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego UJ. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył szkolenie Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Londyński Instytut Anny Freud. Absolwent Szkoły Trenerów „Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył kurs Multi-Family Therapy realizowany przez profesora Asena z Instytutu Anny Freud. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów, od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów psychoterapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną. Uczestniczy w Kursie Psychoterapii Par prowadzonym przez Mary Morgan i Stanleya Ruszczynskiego – współpracowników Tavistock Centre for Couple Relationships w Londynie. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par.

Charakter i zakres szkolenia

Precyzyjne określenie tego czego potrzebuje nastolatek z zaburzeniami zachowania i emocji od psychoterapii i pomocy psychologicznej wymaga zdolności do uchwycenia różnych aspektów funkcjonowania jego kształtującej się osobowości.

Zdolności poznawcze, zdolności do mentalizowania własnych stanów psychicznych, tworzenia więzi, główne sposoby tworzenia relacji z otoczeniem i ich nieświadome podstawy – wszystkie wymagają oceny na wstępnym etapie terapeutycznego kontaktu. Uznanie znaczenia psychodynamicznej konceptualizacji kłopotów nastolatka powinno iść w parze ze zdolnością terapeuty do oddziaływania na system rodzinny i wspierania jego zasobów. Warto wiedzieć też kiedy wycofać się i przekierować pacjenta tam gdzie dostanie on bardziej adekwatną pomoc. Czas nastolatka jest cenny – szybko zachodzące rozwojowe zmiany wymagają precyzyjnego wspierania i ograniczania ryzyka. Terapia nastolatka powinna być ”uszyta na miarę”.

Zjawiska w rodzinie są często ważniejsze niż zjawiska w terapii indywidualnej – to rodzina jest podstawowym kontekstem uczenia się nastolatka o świecie i nim samym, miejscem formowania się jego osoby i najważniejszych relacji. W dużym stopniu, od jej bieżących działań zależy czy powiedzie się młodemu człowiekowi konstruktywny rozwój tożsamości i zdolności do autentycznego zaangażowania w miłość i pracę. Terapeuta musi umieć prowadzić terapię z uwzględnieniem sił rodziny, tworzenia wspólnego systemu wsparcia.

Szkolenie zaprezentuje podejście integrujące perspektywy psychodynamiczną i systemową w diagnozie i psychoterapii nastolatka, w formułowaniu roboczej diagnozy terapeutycznej i planu terapii. Adresowane jest dla psychoterapeutów oraz innych profesjonalistów zajmujących się pomaganiem nastolatkom. Jest wprowadzającym kursem na bazie praktycznych treningowych działań i studiów przypadków pokazujących możliwości łączenia oddziaływań rodzinnych i indywidualnych w niesprzeczny sposób, w oparciu o nowoczesne koncepcje teoretyczne.

Forma zajęć

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie teoretyczne – współczesne koncepcje psychodynamicznej terapii uwzględniające rodzinny kontekst i znaczenie rodzinnych oddziaływań w terapii zaburzeń zachowania i emocji
  2. Studium przypadku – aplikacja teoretycznych założeń
  3. Terapeuta indywidualny w relacji z nastolatkiem – budowanie diagnozy roboczej
  4. Dyskusja w oparciu o materiały – rola mentalizacji, samoregulacji emocjonalnej, przywiązania, doświadczeń traumatycznych
  5. Tworzenie planu terapeutycznej pracy w oparciu o przymierze terapeutyczne. Studium przypadku
  6. Trening postawy terapeutycznej w pracy z nastolatkiem
  7. Oddziaływania rodzinne w terapii młodzieży
  8. Specyficzna sytuacja pandemii i zmian, których dostarcza w rodzinach i organizacji terapii oraz łączenia indywidualnej i rodzinnej terapii – dyskusja oraz studium przypadku
  9. Budowanie międzysystemowej współpracy – “nawigacja w morzu systemu pomocowego”

Termin szkolenia

22, 23 maja 2021 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

500 PLN