Oferta aktualnych szkoleń

Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego

Szkolenie prowadzi:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.
Prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.
Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP “za wybitne walory rozprawy doktorskiej”. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Charakter i zakres szkolenia

Diagnostyka zaburzeń psychicznych wieku dziecięco-młodzieżowego nasuwa wiele trudności – współczesne klasyfikacje (ICD czy DSM), przy ich deklarowanej jasności i precyzji, niosą ze sobą szereg wątpliwości. Program szkolenia stworzony został z refleksją na temat rzeczywistego znaczenia diagnoz nozograficznych, ich konotacji dla specjalisty zajmującego się ochroną zdrowia, klienta i jego rodziny.
Szkolenie będzie próbowało odpowiedzieć na pytania w jakim stopniu wyodrębnione w systemie klasyfikacyjnym rozpoznania [zespół Aspergera, ADHD, RAD (reaktywne zaburzenia przywiązania), FAS (alkoholowy zespół płodowy), depresja, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzenia zachowania, zaburzenia adaptacyjne, borderline] są zbieżne, w jaki sposób praktyka kliniczna potwierdza ich niezależny byt oraz w jakim zakresie diagnozy te implikują odrębność podejścia terapeutycznego.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej.

Program szkolenia

 1. Znaczenie diagnozy dla profesjonalistów, klienta dziecięco-młodzieżowego i jego rodziny.
 2. Diagnoza różnicowa – zespół Aspergera, ADHD, RAD, FAS, depresja, PTSD, zaburzenia zachowania, zaburzenia adaptacyjne, borderline:
  • specyfika poszczególnych profili zaburzeń,
  • kiedy możemy je rozpoznawać, kryteria diagnostyczne
  • w jaki sposób wyjaśniać wątpliwości, diagnoza pogłębiona.
 3. Dobrodziejstwa i pułapki diagnozy – diagnoza jako narzędzie w konstruowaniu interwencji terapeutycznych.
 4. Plan terapeutyczny – leczenie i konstruowanie środowiska, w którym dobre funkcjonowanie klienta jest możliwe.
 5. Praktyczne implikacje wynikające z omówionej diagnozy, praktyczne aspekty oddziaływań pomocowych oraz terapii pacjentów z wyszczególnionymi wyżej rozpoznaniami klinicznymi.
 6. Studium przypadków.
 7. Grupa Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.

Termin szkolenia

21, 22 listopada 2020
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

520 PLN