Oferta aktualnych szkoleń

Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia

Szkolenie prowadzi:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.
Prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.
Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP “za wybitne walory rozprawy doktorskiej”. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej, audiowizualnej

Program szkolenia

 1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych. Historia pojęcia depresji, epidemiologia, etiologia. Dyskusja pojęć. “Maski” depresji.
 2. Rozumienie depresji ze szczególnym uwzględnieniem okresu dziecięco-młodzieżowego. Odmienności depresji u dzieci i depresji młodzieżowej. Rozpoznawanie.
 3. Doświadczenia urazowe/traumatyczne – ich wpływ na nastrój.
 4. Kiedy zwracać się o pomoc psychiatry – podstawy wiedzy o lekach przeciwdepresyjnych.
 5. Próby samobójcze – opis wieloczynnikowy – szacowanie ryzyka, związek z psychopatologią, dane statystyczne.
 6. Próba samobójcza jako sygnał skierowany do osób znaczących – systemowe rozumienia prób samobójczych.
 7. Postępowanie w stanie zagrożenia życia – zasady interwencji kryzysowej, jak rozmawiać z klientem zagrożonym próbą samobójczą (albo po próbie samobójczej), włączanie rodziny w sytuacji zagrożenia życia, tworzenie systemu wsparcia.
 8. Próba samobójcza vs. celowe samouszkodzenie.
 9. Terapia młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi/zachowaniami samobójczymi – podstawowe zasady.
 10. Jak osoba pomagająca ma radzić sobie z emocjami? Obciążenia wynikająca z relacji terapeutycznej – przeniesienie/przeciwprzeniesienie.
 11. Superwizja grupowa – skuteczną formą uzyskiwania wsparcia – zajęcia praktyczne.
 12. Aspekt prawny – regulacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia, tajemnica kontaktu terapeutycznego.
 13. Studium przypadków.

Termin szkolenia

26, 27 września 2020
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 -18.00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

520 PLN