Oferta aktualnych szkoleń

Techniki Terapii Krótkoterminowej
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Szkolenie prowadzi:

mgr Mirosława Sauć

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, mgr biologii. Ukończyła kompleksowe szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Charakter i zakres szkolenia

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach znajduje zastosowanie w szerokim spektrum problematyki z obszaru zdrowia psychicznego jak również w postępowaniu w stanach wymagających psychologicznego wsparcia. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z modelem myślenia jaki oferuje TSR oraz będą mieli warunki poznania i doświadczenia pracy z technikami wspomagania zmiany jakie TSR oferuje. Szkolenie w sposób praktyczny mówi o procesie pomagania w nurcie TSR, kluczowych z jego perspektywy zjawiskach, sposobie myślenia i postępowania sprzyjającym zmianie.
„Jak się uczyć, aby oduczyć się tego co nas nauczono wcześniej” – Lao Tse
„Początki są zawsze skromne” – Cicero
„Znaczenie miał pierwszy krok, kiedy już coś zacząłeś, to coś bezlitośnie przejmuje nad tobą władzę” – Jules Romains

Forma zajęć

Szkolenie ma charakter warsztatu praktycznego z elementami wykładowymi. Przewidziane są ćwiczenia własne uczestników i pokazy pracy prowadzącej w celu nabycia praktycznych umiejętności pracy z pacjentem w nurcie TSR.

Program szkolenia

 1. Założenia teoretyczne na temat TSR
 2. Filozofia centralna TSR
 3. Techniki terapeutyczne:
  • Rodzaje pytań
  • Identyfikowanie i wydobywanie zasobów
  • Identyfikowanie problemu
  • Przeformułowania
  • Określanie i formułowanie celów
  • Pytania o cud, zastosowanie
  • Pytania o wyjątki, zastosowanie
  • Skalowanie
  • Skalowanie przestrzenne
  • Eksperymenty terapeutyczne- zadania terapeutyczne
  • Skala oceny sesji
  • Typy relacji w TSR
  • Procedura EARS
  • Skala oceny procesu

Termin szkolenia

30-31 maja 2020r
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 -18.00
Niedziela 9:00 – 13:00

Koszt szkolenia

480 PLN