Oferta aktualnych szkoleń

Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej – kryzysów, konfliktu, rozstania

Szkolenie prowadzi:

Julia Amarowicz – Pietrasiewicz

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. licencjonowany trener PTP. Ukończyła m.in. czteroletnie studium psychoterapeutyczne “Mabor” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, szkolenia dotyczące diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i ich rodzicami. Posiada 15letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (indywidualnej oraz grupowej) z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i psychologów oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni OPTA, Specjalistycznej Poradni TOP , Stowarzyszeniu OPTA, poradni zdrowia psychicznego, organizacjach pozarządowych, najczęściej pracując z dziećmi w wieku 6 – 12 lat pochodzącymi z rodzin rozbitych, z problemem alkoholowym, świadkami przemocy. Obecnie prowadzi praktykę w NZOZ Centrum Terapii Dialog w Warszawie.

Kamila Becker

Pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener PTP, absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii INTRA atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Psychoterapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła również m.in. Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, szkolenie podyplomowe dotyczące socjoterapii, “Szkołę dla Rodziców” oraz liczne szkolenia dotyczące terapii dzieci. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży. Prowadzi grupy wsparcia i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu OPTA, Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie współpracuje m.in z Fundacją CEL – Centrum Edukacji Liderskiej i Klinice Psychiatryczno – Psychologicznej Psychomedic.

Charakter i zakres szkolenia

Udział w szkoleniu ma ułatwić psychologom i pedagogom stosowanie takich narzędzi, które są pomocne w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku 6-12 lat będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Nacisk będzie położony na rozumienie przeżyć dziecka, jego możliwości i potrzeb oraz stwarzanie szansy na korygowanie urazów, których doświadczyło. Treści zaprezentowane podczas szkolenia będą przydatne zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Forma zajęć

Szkolenie ma charakter seminaryjno – warsztatowy, uczestnicy będą mieli szansę odwoływać się do własnych doświadczeń zawodowych.

Program szkolenia

 1. Cele i specyfika indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej z dziećmi.
 2. Terapia pacjenta dziecięcego:
  • specyfika pomocy psychologicznej kierowanej do dziecka,
  • uwzględnienie kontekstu sytuacji rodzinnej dziecka,
  • cele i dobór technik w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnej problematyki dziecka,
  • uczucia, myśli, zachowania, relacje społeczne młodego pacjenta.
 3. Techniki w terapii – ich zastosowane w diagnozie potrzeb dziecka oraz wykorzystanie w pracy terapeutycznej (metody projekcyjne, rysunki, wykorzystanie bajek, techniki relaksacyjne, zabawy ruchowe).
 4. Planowanie pracy terapeutycznej w pracy indywidualnej i grupowej:
  • Diagnozowanie potrzeb dziecka i jego rodziny,
  • Zaprojektowanie i przeprowadzenie fragmentu spotkania indywidualnego – analiza własnej praktyki zawodowej uczestników.

Termin szkolenia

1,2 lutego 2020r
Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 -18.00
Niedziela 9:00 – 16:30

Koszt szkolenia

550 PLN