Oferta aktualnych szkoleń

Strukturalna diagnoza osobowości jako sposób rozumienia i postępowania w leczeniu pacjentów z różnymi typami i poziomami zaburzeń osobowości

Szkolenie prowadzi:

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów “Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupione wokół tematu przymierza terapeutycznego

Charakter i zakres szkolenia

Wywiad strukturalny jest uporządkowanym sposobem prowadzenia pierwszych sesji konsultacyjnych, który pozwala na pogłębione, systematyczne i precyzyjne zbadanie niezbędnych aspektów problematyki pacjenta z perspektywy jego wewnętrznego funkcjonowania. Wielu terapeutów we wstępnym wywiadzie w mniej lub bardziej uporządkowany sposób zbiera dane o historii życia pacjenta i jego świadomych przekonaniach na temat jego problemów. Podejście strukturalne pozwala na skierowanie uwagi na kluczowe, nieświadome aspekty jego funkcjonowania manifestujące się także w relacji z diagnostą. Pozwala to na dokonanie koniecznych rozstrzygnięć co do organizacji osobowości oraz dobranie odpowiedniego rodzaju psychoterapii. Innymi słowy, podejście to pomaga rozstrzygnąć co psychoterapeuta ma do zaoferowania pacjentowi, pozwala na uczciwą umowę co do celu terapii oraz sposobów jego osiągania. Pozwala na odpowiedni dobór technik, strategii, pracy oraz settingu terapeutycznego.

Strukturalne podejście do diagnozy osobowości opiera się na syntezie kluczowych odkryć najważniejszych teorii psychodynamicznych – przede wszystkim teorii relacji z obiektem oraz psychologii ego. Synteza podejść, dokonana przez Otto Kernberga i jego zespół, znajduje poparcie w dowodach, doświadczeniach klinicznych i jest doceniana przez znaczące środowiska terapeutyczne w Polsce i za granicą.

Forma zajęć

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z elementami wykładu, treningowy oparty o studium przypadku oraz prezentacji koncepcji i koniecznej literatury.

Program szkolenia

 1. Zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi psychodynamicznego podejścia strukturalnego.
 2. Zakres wywiadu strukturalnego oraz rozwój umiejętności jego prowadzenia – sposoby i podstawy wnioskowania w zakresie oceny:
  • struktury tożsamości pajenta;
  • stosowanych mechanizmów obronnych;
  • natury relacji z obiektem pacjenta;
  • charakterystyki funkcjonwania moralnego;
  • poziomu testowania rzeczywistości;
  • tego czego nie można zmienić.
 3. Budowanie efektywnego kontraktu terapeutycznego z osobami o różnym poziomie organizacji osobowości (neurotycznej, borderline wyższego i niższego rzędu) i rozwój umiejętności w tym zakresie.
 4. Możliwe trudności i psychopatologiczne pułapki w leczeniu w obszarze sposobów nawiązywania relacji przez pacjenta (wybrane zagadnienia).
 5. Zagadnienia ewaluacji postępu psychoterapii.

Termin szkolenia

26, 27 października 2019
30 listopada, 1 grudnia 2019
Szkolenie dwuczęściowe łącznie 36-cio godzinne obejmuje dwa dwudniowe zjazdy każdy po 18 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 -18.00
Niedziela 9:00 – 16:30

Koszt szkolenia

1060 PLN