Oferta aktualnych szkoleń

Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej

Szkolenie prowadzi:

Joanna Duchniewicz

psychiatra, psycholog, coach i trener, absolwentka Akademii Medycznej i Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowany psychoterapeuta EAP oraz IEDTA, współzałożycielka polskiego stowarzyszenia ISTDP (ISTDP-PL, www.istdp.org.pl ). W latach 1999 – 2018 związana z Laboratorium Psychoedukacji, jako słuchacz studium psychoterapii oraz jako członek zespołu. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie oraz w Centrum ISTDP (www.istdp.pl ). W latach 1999-2003 współtworzyła i prowadziła pierwszy Dzienny Terapeutyczny Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i grupową w konwencji psychodynamicznej oraz integracyjnej, a od 2008 roku pracuje również w podejściu ISTDP, ukończyła 2 letnie szkolenie przygotowujące, 3 letni Core Training w tej metodzie, kurs nauczycielski, zaawansowany Core Training oraz liczne szkolenia dodatkowe w Polsce i za granicą. Jest certyfikowanym nauczycielem oraz superwizorem ISTDP (www.iedta.net/info/teacher-supervisor-directory ). Od 2016 roku asystuje Josette ten Have -de Labije podczas Core Trainingów za granicą oraz współprowadzi Core Traininigi w Polsce.

Prowadzi seminaria, warsztaty i szkolenia w obszarze ISTDP oraz w sektorze biznesowym jako trener i coach od 1998 roku. Jest certyfikowanym trenerem MBTI®, EQ-i®, zajmuje się certyfikacją trenerów MBTI® i EQ-i® w Polsce (www.forid.pl).

Charakter i zakres szkolenia

Lęk jest nieodłączną częścią naszego życia i jako taki nie może być całkowicie wyeliminowany, jednak może stać się bardziej świadomą, podlegającą regulacji, a przez to zdrową i użyteczną jego częścią. Emocje i uczucia pełnią funkcję regulacyjną, dobra regulacja emocji umożliwia nawiązywanie bliższych, pełniejszych i bardziej satysfakcjonujących relacji nie tylko z innymi, ale również ze sobą, a w konsekwencji prowadzi do podejmowania lepszych i bardziej trafnych decyzji.
Nasi pacjenci bardzo często cierpią z powodu lęku i jego objawów oraz złej regulacji emocji niezależnie od tego z jakimi problemami i jakimi objawami zgłaszają się do naszych gabinetów. Zazwyczaj nie uświadamiają sobie w pełni objawów lęku, ani nawet tego, że są w lęku, nie wiedzą też jak go regulować dla własnej szeroko rozumianej korzyści i zdrowia. Kiedy przychodzą do nas, ich lęk zazwyczaj znajduje się gdzieś na kontinuum pomiędzy lękiem jako reakcją przeniesieniową a lękiem będącym przejawem lęku uogólnionego. U większości osób, które szukają pomocy, występuje również pewien stopień niezdrowej regulacji emocji, który mieści się w zakresie od osobistego cierpienia i niezadowolenia po społecznie nieadaptacyjne i autodestrukcyjne wzorce zachowania.

Pojęcie regulacji lęku i emocji jest związane z koncepcją pracy w podejściu ISTDP, które oferuje spójne i pomocne narzędzia do pracy w tym obszarze. Podczas proponowanego seminarium zapoznamy się z praktycznym zastosowaniem technik ISTDP.

Forma zajęć

Zajęcia mają charakter interaktywnego seminarium z elementami warsztatowymi i wykładowymi. Podczas zajęć autorka zaprezentuje fragmenty video prowadzonych przez siebie sesji, uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń ‚role play’ (odgrywanie ról).

Program szkolenia

  1. Geneza i rozumienie lęku w różnych podejściach psychoterapeutycznych, konsekwencje dla pracy terapeutycznej, lęk i zaburzenia lękowe w ICD-10 (zmiany w ICD-11).
  2. Od Freuda do Dawanloo – od lęku sygnałowego do traumy przywiązaniowej, geneza zaburzeń psychoneurotycznych wg Dawanloo, koncepcja trójkąta konfliktu, trójkąta osób i lęku nieświadomego.
  3. Neurobiologiczne aspekty regulacji lęku i emocji – implikacje dla pracy terapeutycznej.
  4. Zdrowa i niezdrowa regulacja lęku (charakterystyka, ocena, przykłady, ćwiczenia), pojęcie zdolności adaptacyjnej ego i jej restrukturyzacji oraz koncepcja patologii superego.
  5. Problemy fizyczne współwystępujące z lękiem (zaburzenia oddychania, napięciowy ból głowy) problemy fizyczne będące konsekwencją lęku (zespół jelita drażliwego, migrenowe bóle głowy, problemy ze snem).
  6. Regulacja uczuć i emocji – funkcja obron i oporu w ich regulowaniu. Jak i gdzie działają obrony w procesie regulacji emocji? Koncepcja obron frontowych oraz obron piwnicznych, identyfikacja poziomu działania obron (poziom bodźca, reakcji, czy oba poziomy jednocześnie), przykłady, ćwiczenia.
  7. Zdrowa regulacja oraz świadome doświadczanie i wyrażanie emocji (fizjologiczne aspekty zdrowej regulacji emocji/uczuć i impulsów, ocena stopnia i jakości regulacji emocji/ impuls sadystyczny, złość, poczucie winy, żal, smutek, radość, miłość…).
Literatura: Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (A roadmap to the unconscious) Josette ten Have-de Labije & Robert J. Neborsky (w języku polskim od 2017: ISTDP dla Praktyków), pozostałe publikacje obu autorów oraz innych przydstawiciei tego nurtu (H. Davanloo, A. Abbass, K. Cornelissen, J. Fredrickson, P. Coughlin), ‘Hand-outy’ z zajęć.

Termin szkolenia

18,19 stycznia 2020
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Harmonogram godzinowy szkolenia:

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

500 PLN