Oferta aktualnych szkoleń

Mindfulness czyli terapia uważności dla dzieci i ich rodzin

Prowadzący szkolenie:

mgr Izabela Banasikowska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka), pięcioletnie studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz II Edycję Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej, zorganizowaną przez Oxford Cognitive Therapy Centre, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od kilkunastu lat pracuje jako diagnosta i psychoterapeuta w różnych warszawskich ośrodkach terapeutyczno-diagnostycznych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w szkole. Jest pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów poznawczo-behawioralnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Charakter i zakres szkolenia

Mindfulness (termin tłumaczony jako Uważność) jest obecnie najszybciej rozwijającym się podejściem terapeutycznym na świecie. Opierając się na filozofii wschodu, koncentruje się na procesie stawania się jednostką świadomą swoich myśli, stanów, emocji i czynów. Świadomość ta pozwala dostrzec negatywne dla rozwoju świadomości człowieka czynniki działające z zewnątrz oraz wypracować sposoby radzenia sobie z nimi.

Jak pokazują wyniki licznych badań prowadzonych na całym świecie, Mindfulness jest podejściem skutecznym w zmianie takiego myślenia i takich zachowań, które nie służą rozwojowi zdrowia psychicznego człowieka, stoją na drodze jego naturalnego, pełnego rozwoju.

Profesjonaliści zajmujący się rozwojem dziecka stworzyli specjalny program oparty na podejściu Mindfulness, znany pod nazwą Terapia Poznawcza Dzieci Oparta na Uważności (ang. Mindfulness-Based Cognitive Therapy – Children). Badania wskazały na znaczne obniżenie zarówno lęku jak i objawów depresyjnych u dzieci, u których stosowano tę metodę terapii. Zauważalny stał się też u dzieci wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Niniejszy dwudniowy warsztat ma na celu przybliżenie Państwu tej konkretnej, praktycznej i nowoczesnej metody terapeutycznej w pracy z dziećmi.

Forma zajęć

Warsztat będzie składał się z części teoretycznej oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

Program szkolenia

Podczas warsztatu Uczestnicy:

  1. Poznają, czym jest Mindfulness i w jaki sposób włączyć tę metodę do interwencji psychoterapeutycznej z dziećmi i ich rodzinami.
  2. Poznają czynniki rozwojowe związane z praktykowaniem Mindfulness u dzieci.
  3. Przyjrzą się bliżej Mindfulness, jako metodzie rozwijającej umiejętności samoregulacji, ze szczególnym naciskiem na takie doświadczenia emocjonalne jak złość, lęk i smutek.
  4. Nauczą się wykorzystywać Mindfulness wraz z umiejętnościami rozwiązywania problemów w pracy rówieśniczej i rodzinnej.

Termin szkolenia

5,6 października 2019
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Harmonogram godzinowy szkolenia:

Sobota 9:00 do 16:00
Niedziela 9:00 – 16:00

Koszt szkolenia

480 PLN