Oferta aktualnych szkoleń

Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci

Prowadzący szkolenie:

mgr Izabela Banasikowska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka), pięcioletnie studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz II Edycję Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej, zorganizowaną przez Oxford Cognitive Therapy Centre, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od kilkunastu lat pracuje jako diagnosta i psychoterapeuta w różnych warszawskich ośrodkach terapeutyczno-diagnostycznych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w szkole. Jest pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów poznawczo-behawioralnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Charakter i zakres szkolenia

Dzieciństwo kojarzy się ze szczęściem i beztroską, jednak w dzisiejszych czasach coraz większa liczba dzieci cierpi z powodu różnego typu lęków, począwszy od lęków separacyjnych, sennych koszmarów czy zaburzeń somatycznych o podłożu emocjonalnym, a skończywszy na tikach, kompulsjach, czy innych trudnościach, które czasem utrudniają czy wręcz uniemożliwiają chodzenie do szkoły.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest najlepiej zbadanym empirycznie podejściem terapeutycznym w leczeniu lęków u dzieci. Podczas tego dwudniowego warsztatu zaprezentowany zostanie krótki przegląd CBT wraz z innowacyjnymi technikami terapii zabawą, wykorzystywanymi w celu zaangażowania, oceny i leczenia dzieci z lękiem. Interwencje będą dotyczyć podstawowych komponentów leczenia: psychoedukacji, relaksowania się, ekspresji emocji, restrukturyzacji poznawczej, ekspozycji i zapobiegania nawrotom.

Forma zajęć

Krótkie wprowadzenie teoretyczne, liczne ćwiczenia praktyczne, praca z wykorzystaniem własnych doświadczeń i przypadków dzieci przejawiających objawy lęku.

Program szkolenia

  1. Definicja i przejawy lęków u dzieci; „równanie lęku”
  2. Nowoczesne i dostosowane do dzieci sposoby kontroli objawów płynących z ciała
  3. Model poznawczo-behawioralny lęku: ogólny i specyficzne dla wybranych zaburzeń lękowych
  4. Typowe błędy poznawcze i radzenie sobie z nimi
  5. Metody behawioralne stosowane w terapii leków (np. metoda ekspozycji i zapobiegania reakcji)
  6. Trening umiejętności społecznych jako jedna z metod w leczeniu zaburzeń lękowych
  7. Rola rodziców w podtrzymywaniu objawów oraz w terapii
  8. Plan pracy i plan zapobiegania nawrotom

Termin szkolenia

8,9 czerwca 2019
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Harmonogram godzinowy szkolenia:

Sobota 9:00 do 16:00
Niedziela 9:00 – 16:00

Koszt szkolenia

480 PLN