Oferta aktualnych szkoleń

Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania

Prowadzący szkolenie:

dr n. hum. Ewa Sokołowska

psycholog, od 1.10.2017 wykładowca SWPS w Warszawie, wcześniej asystent Wydziału Psychologii UW (1993-2008) oraz adiunkt w Instytucie Psychologii APS (2008-2017). Ma praktyczne doświadczenie w pracy z rodzicami i nauczycielami, a także dziećmi i młodzieżą, które opisała wraz z refleksją teoretyczną m.in. w książkach: „Gdy dziecko zdaje egzamin. Warsztaty psychologiczne dla rodziców” i “Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole” (współredakcja).

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z założeniami teoretycznymi i stosowanymi technikami pracy w ramach poznawczo-behawioralnych programów profilaktyki zaburzeń zachowania.
Omówione zostaną szczegółowo najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane programy skierowane do rodziców m.in.:
“Niewiarygodne lata” Webster-Stratton;
“Trening rozwiązywania konfliktów” Kazdina;
“Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi” Bloomquista;
“Umiejące sobie radzić dziecko” Lochmana
oraz “Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD” Anastopoulos.
Przedstawiony zostanie też autorski program wspierania rozwoju umiejętności społecznych “Jak radzić sobie z dziecięcą agresją?”.
Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu efektywnych form pracy z rodzicami oraz zapoznaniu uczestników z opracowanymi przez twórców programów złożeniami merytorycznymi jak również treningiem zachowań.

Forma zajęć

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy.

Program szkolenia

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami uczenia rodziców efektywnych technik behawioralnych i poznawczych. Omówiony zostanie przydatny instruktaż, gotowe do odgrywania scenki i inscenizacje (uczenie przez obserwację, przez modelowanie), mające na celu:

przyswojenie technik behawioralnych, m.in.:
  • sposobów monitorowania problemowych zachowań dziecka (raporty dzienne, tygodniowe do zapisywania/śledzenia zachowań dziecka),
  • nagradzania pozytywnych przejawów w zachowaniu dziecka (np. ignorowanie małych przewinień, nagradzanie za próby zmierzenia się z problemem, system nagród, czas specjalny)
  • wygaszania negatywnych dziecięcych zachowań (np. czas przerwy, system kosztów negatywnych);
zapoznawanie rodziców z technikami pracy poznawczej, tj.:
  • odróżnianie obserwacji od interpretacji (faktów od myśli),
  • uczenie się samoobserwacji (monitorowania myśli, emocji, zachowań, etc.),
  • przeprowadzanie bilansu zysków i strat (oceny konsekwencji, wad i korzyści płynących z takiego, a nie innego, sposobu myślenia)
  • przeprowadzanie uzasadnień, czyli określania argumentów za i przeciw.
Zmiana poznawcza wspiera i umożliwia zmianę w rodzicielskim zachowaniu. Bez tego elementu trening rodzicielski byłby niepełny.

Poznawczo-behawioralne programy rodzicielskie opierają się na podobnych założeniach i stosują często zbliżone techniki, ale nie są oczywiście identyczne – dlatego każdy z nich warto bardziej szczegółowo przedstawić. Szkolenie z całą pewnością pozwoli uczestnikom przekonać się w jakim stopniu określone sposoby pracy mogą znaleźć zastosowanie w ramach własnej praktyki zawodowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat tych kierunków, pracowników MOPS, wychowawców świetlic terapeutycznych

Termin szkolenia

15,16 czerwca 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:00

Koszt szkolenia

480 PLN