Oferta aktualnych szkoleń

Narzędzia różnych modeli terapeutycznych w pracy z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami

Prowadzący szkolenie:

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie.
Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin.
Absolwent Szkoły Trenerów “Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych.
Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupione wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia

Poznawczo-behawioralna psychoterapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) jest metodą o najlepiej potwierdzonej skuteczności. Równocześnie literatura przedmiotu i praktyka terapeutyczna pokazują częstość współwystępowania objawów depresyjnych, lękowych i problemów osobowościowych, które mogą komplikować terapię skierowaną na objawy. Często akcentowana biologiczna etiologia zaburzeń może z kolei zmniejszać wrażliwość terapeutów na psychologiczne znaczenia objawów, obciążenia związane z OCD w funkcjonowaniu w bliskich relacjach oraz wpływ, jaki mogą mieć na kształtowanie się relacji terapeutycznej.
Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami behawioralnymi i poznawczymi stosowanymi w terapii OCD przy równoczesnym przybliżeniu poszerzonego kontekstu psychologicznego funkcjonowania klienta, wartości tworzenia konceptualizacji uwzględniających rodzinny i interpersonalny kontekst zaburzenia, a także budowania rzeczywistego przymierza terapeutycznego.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z elementami prezentacji teorii i przykładów klinicznych

Program szkolenia

WSTĘP TEORETYCZNY:
 1. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w klasyfikacji diagnostycznej ICD-11 i DSM V, koncepcje etiologiczne
 2. Diagnoza różnicowa i współwystępowanie innych problemów psychicznych
 3. Znaczenie zespołowej współpracy i opieki psychiatrycznej
PODEJŚCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNE:
 1. Budowanie motywacji do terapii, przymierze terapeutyczne
 2. Behawioralne techniki ekspozycyjne
 3. Poznawcza-behawioralna konceptualizacja przypadku
 4. Potencjał i czynniki ryzyka w poznawczo-behawioralnym modelu terapii.
UŻYTECZNOŚĆ INNYCH PODEJŚĆ PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH:
 1. Kontekst rodzinny zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych – obsesje i kompulsje rodzinne, rodzinne podtrzymywanie objawów, użyteczność OCD dla systemu rodzinnego.
 2. Biografia klienta i biografia objawów
 3. Psychologiczna sytuacja klienta mierzącego się z OCD – powtarzające się problemy interpersonalne, problematyka seksualności i agresywności.
 4. Zastosowanie podejścia psychodynamicznego we wspieraniu rozwoju klienta.

Termin szkolenia

19,20 stycznia 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

450 PLN