Oferta aktualnych szkoleń

Składanie kawałków życia na nowo – psychoterapia osób doświadczających przemocy

Prowadzący szkolenie:

mgr Maria Kasprowicz

Psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej. Specjalista w zakresie psychotraumatologii (DeGPT – Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii). Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną, łącząc podejście systemowe i narracyjne. Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowość przemocy i jej skutków, zapoznanie z zasadami pomagania osobom doświadczającym przemocy i wybranymi metodami pracy terapeutycznej. W pracy integruję elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz terapii traumy.

Możliwości (pracy terapeutycznej) podobne są do dróg, szlaków i ścieżek, po których możemy wędrować. Każde pytanie zadane przez terapeutę jest krokiem w podróży. Można podróżować wszystkimi ścieżkami, niektórymi z nich albo iść przez dłuższy czas jedną, zanim zdecydujemy się na inną. Nie ma żadnej „właściwej” drogi, jest jedynie wiele możliwych kierunków do wyboru. …… osoba odbywająca konsultacje z terapeutą odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu kierunków podróży. Alice Morgan

Dodatkowo, szkolenie uzupełnione jest o prawne aspekty pomocy w kontekście przemocy, omawiane przez prawnika współpracującego z Prowadzącą szkolenie.

Forma zajęć

Szkolenie będzie składało się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

Program szkolenia

 1. Przemoc, jako doświadczenie powodujące naruszenie podstawowego systemu przekonań człowieka, wiążące się z silnym lękiem, przerażeniem, bezradnością, poczuciem utraty kontroli i osamotnieniem – teoretyczne wprowadzenie.
 2. Zasady prowadzenia rozmów, które są szczególnie pomocne w budowaniu i rozwijaniu poczucia wpływu, sprawczości i siły u osób, które doświadczyły przemocy – uważność na temat siły i władzy w procesie pomagania, przyjęcie, że osoba konsultowana jest ekspertem w sprawach swojego życia, podkreślanie znaczenia osobistego sprawstwa, poczucia wpływu, współpraca, niestosowanie diagnoz, transparentność w zadawaniu pytań.
 3. Podstawowe elementy psychoterapii – stabilizacja, obszar bezpieczeństwa, zasoby, poczucie wpływu, sprawczości.
 4. Wybrane kierunki i sposoby pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy, pozwalające z jednej strony złagodzić lub zniwelować skutki doświadczenia przemocy, a z drugiej wydobyć, rozwijać i wzmacniać preferowane historie i preferowane sposoby życia, inne niż historie osoby, która doświadcza/doświadczyła przemocy, potocznie nazwanej, ofiarą przemocy.
  • poczucie bezpieczeństwa i „stabilizacja” – pierwsze i podstawowe obszary pracy terapeutycznej – prezentacja i ćwiczenie wybranych sposobów pracy
  • odbudowywanie poczucia sprawczości/wpływu w swoim życiu – rozwijanie preferowanych historii, preferowanych sposobów życia, odmiennych od bycia ofiarą przemocy – prezentacja i ćwiczenie wybranego sposobu prowadzenia rozmowy w modelu narracyjnym.
 5. Elementy pracy z ciałem – prezentacja ćwiczeń mających na celu łagodzenie skutków doświadczania przemocy i odzyskanie połączenia z ciałem.
 6. Znaczenie pomocy systemowej dla osób doświadczających przemocy.
 7. Prawne aspekty pomocy osobom doświadczającym przemocy:
  • formy i sposoby niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przez instytucje prawne.
  • instytucjonalne ograniczenia psychoterapeutów w niesieniu pomocy ofiarom przemocy domowej.
  • prowadzenie psychoterapii w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • ochrona dziecka i osób niepełnosprawnych w procedurze niebieskiej karty

Termin szkolenia

13,14 kwietnia 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 19:00
Niedziela 8:00 – 17:00

Koszt szkolenia

620 PLN