Oferta aktualnych szkoleń

Składnie kawałków życia na nowo – psychoterapia osób doświadczających przemocy

Prowadzący szkolenie:

mgr Maria Kasprowicz

Psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej. Specjalista w zakresie psychotraumatologii (DeGPT – Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii). Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną, łącząc podejście systemowe i narracyjne. Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowość przemocy i jej skutków, zapoznanie z zasadami pomagania osobom doświadczającym przemocy i wybranymi metodami pracy terapeutycznej. W pracy integruję elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz terapii traumy.

Dodatkowo, szkolenie uzupełnione jest o prawne aspekty pomocy w kontekście przemocy, omawiane przez prawnika współpracującego z Prowadzącą szkolenie.

Forma zajęć

Szkolenie będzie składało się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

Program szkolenia

 1. Wielowymiarowość zjawiska przemocy i jej skutków.
 2. Użyteczność podejścia narracyjnego w pracy z osobami doświadczającymi przemocy
 3. Podstawowe elementy psychoterapii – stabilizacja, obszar bezpieczeństwa, zasoby, poczucie wpływu, sprawczości.
 4. Narracyjne praktyki pozwalające budować obszar bezpieczeństwa.
 5. Praca z ciałem – ważny element w radzeniu sobie ze skutkami doświadczenia przemocy.
 6. Znaczenie pomocy systemowej dla osób doświadczających przemocy.
 7. Prawne aspekty pomocy osobom doświadczającym przemocy:
  • formy i sposoby niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przez instytucje prawne.
  • instytucjonalne ograniczenia psychoterapeutów w niesieniu pomocy ofiarom przemocy domowej.
  • prowadzenie psychoterapii w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • ochrona dziecka i osób niepełnosprawnych w procedurze niebieskiej karty.

Termin szkolenia

13,14 kwietnia 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 8:00 – 17:00

Koszt szkolenia

620 PLN