Oferta aktualnych szkoleń

Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie

Prowadzący szkolenie:

mgr Maria Keller–Hamela

Psycholog kliniczny, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN).

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie poznanie przez uczestników zasad planowania pracy terapeutycznej oraz zapoznanie się z metodami pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy warsztatowej. Ilustrowane będą analizą przypadków, opartą na doświadczeniu i praktyce zawodowej osób prowadzących zajęcia.

Program szkolenia

  1. Planowanie warunków pomocy psychologicznej.
  2. Zakres diagnozy terapeutycznej.
  3. Cele terapii dzieci krzywdzonych, wykorzystywanych seksualnie.
  4. Kontrakt terapeutyczny.
  5. Identyfikowanie obszarów pracy terapeutycznej.
  6. Rola rodzica/opiekuna w procesie terapeutycznym.
  7. Wybrane metody pracy z dzieckiem.
  8. Specyficzne trudności w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
  9. Superwizja przypadków prowadzonych przez uczestników szkolenia.

Termin szkolenia

21,22 września 2019

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

480 PLN