Oferta aktualnych szkoleń

Specyfika terapii osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi

Szkolenie prowadzi

dr hab. Grzegorz Iniewicz

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem różnych grup mniejszościowych odnoszących się do szeroko rozumianej seksualności człowieka i przedstawienie co dla terapii może oznaczać identyfikowanie się pacjentów z tymi grupami. Skupiają one osoby, których sposób realizowania swojej seksualności lub płciowości czy też budowania związków nie przebiega zgodnie z powszechnie w naszym społeczeństwie przyjętymi zasadami. Naraża to osoby identyfikujące się z grupami mniejszościowymi na stygmatyzację czy odrzucenie a w terapeutycznych gabinetach na nieuzasadnione patologizowanie ich preferencji. Podczas zajęć zostanie omówiona specyfika funkcjonowania osób identyfikujących się z mniejszością nieheteroseksualną, identyfikujących się jako osoby niekonformistyczne płciowo (transpłciowe), przynależne do społeczności BDSM, aseksualne czy żyjące w konsensualnej otwartej niemonogamii. Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na powyższe tematy czy poddać superwizji prowadzone przez siebie terapie. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, lekarzy i psychoterapeutów, posiadających doświadczenie w indywidualnej terapii osób dorosłych i par.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej z elementami warsztatu.

Program szkolenia

 1. Seksualność człowieka – podstawowe zagadnienia, terminy, definicje.
 2. Specyfika funkcjonowania różnych grup mniejszościowych.
 3. Osoby nieheteroseksualne jako grupa mniejszościowa.
 4. Specyfika terapii osoby nieheteroseksualnej, pary jednopłciowej i rodziny z wyboru.
 5. Podstawowe zagadnienia związane z płcią człowieka.
 6. Osoby niekonformistyczne płciowo (transpłciowe) a osoby transseksualne.
 7. Terapia na różnych etapach procesu tranzycji.
 8. Zasady budowania relacji w związkach identyfikujących się ze społecznością BDSM.
 9. Problematyka ról dominacji i uległości w terapii.
 10. Życie osób aseksualnych.
 11. Osoby aseksualne w terapii.
 12. Specyfika związków konsensualnie poliamorycznych.
 13. Poliamoryści w terapii.
 14. Omówienie kazuistyki.

Termin szkolenia

2,3 lutego 2019

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia

520 PLN