Oferta aktualnych szkoleń

Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji

Szkolenie prowadzi

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów „Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów, od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupionymi wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia

Terapia nastoletniego pacjenta prócz przezwyciężenia życiowych kryzysów powinna odnosić się do rozwoju pacjenta w kluczowych obszarach jego społecznych i emocjonalnych umiejętności, zdolności do głębokiego rozumienia siebie i innych. Doświadczenie samotności i niezrozumienia innych jest częstą dominantą życiowego doświadczenia młodzieżowych klientów.

To terapie, w których trudno odczytać przeżycia klienta, zrozumieć jego motywacje, zbliżyć się do niego bez narzucania swojej perspektywy. Terapeuci, którym w tej sytuacji brakuje osadzenia w konkretnej teorii psychopatologicznej i techniki terapeutycznej prowadzą terapie w stronę drop-outu lub jej nieprzydatności. Często samo doświadczenie kontaktu z terapeutą, który towarzyszy w rozwoju nie jest wystarczającym działaniem chroniącym.

Terapia oparta na koncepcji mentalizacji kładzie nacisk na wspieranie rozwoju zdolności do wyobażania sobie stanu umysłu osoby, z którą klient jest w relacji, a także zdolności do “myślenia o myśleniu” – dostrzegania wpływu własnej subiektywności na rozumienie tego co zdarza się w świecie relacji. Klienci terapii opartej na mentalizacji łatwiej przezwyciężają egocentryzm i rozwijają złożone obrazy drugiej osoby, rozwijają kontrolę emocjonalną i panowanie nad emocjonalnymi, niebezpiecznymi objawami. Nabywane w trakcie terapii doświadczenia bezpośrednio stymulują proces rozwoju w kluczowym dla rozwoju osobowości okresie.

To formuła pracy oparta na badaniach potwierdzających jej wysoką skuteczność, silnie osadzona w teorii psychoanalitycznej oraz teorii przywiązania, promowana przez wiodące ośrodki szkoleniowe rozpoznawalne na świecie (Anna Freud Centre) i w Polsce (Collegium Medicum UJ w Krakowie)

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

  Szkolenie zaadresowane jest do psychoterapeutów i osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, pedagogów, psychologów oraz osób pracujących młodzieżą z problemami o charakterze zaburzeń zachowania i emocji. Szkolenie rozwija rozumienie teorii i umożliwia rozwój umiejętności potrzebnych do:
  – prowadzenia dialogu terapeutycznego z młodzieżowymi klientami, z uwzględnieniem narzędzi do stymulowania rozwoju kompetencji mentalizacyjnych

  – diagnozę działania konkretnych funkcji emocjonalno-poznawczych, które powinny być rozwijane w terapii młodzieży,

  – rozumienia psychopatologii rozwojowej w sposób pozwalający na praktyczne i bezpośrednie oddziaływanie na klienta rozwijającego się w stronę diagnozy osobowości chwiejnej emocjonalnie (organizacji borderline),

  – rozwijania modelu pracy terapeutycznej i dialogu terapeutycznego z młodzieżą z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji,

  – rozwijania modelu terapii włączającej rodzinę w obniżanie ryzyka samouszkodzeń, blokowania wtórnych korzyści.

  Teoria mentalizacji jest wiodącą koncepcją psychoterapeutyczną i rozwojową stosowaną przez najważniejsze europejskie ośrodki terapeutyczne.

  Kurs rzeczowo wprowadza w tą koncepcję pozwalającą na rozumienie rozwoju zaburzeń osobowości i zaburzeń okresu adolescencji, która dostarcza konkretnych narzędzi do interweniowania terapeutycznego na wczesnym etapie życia klienta i redukcji objawów.

Termin szkolenia

20-21 października 2018

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia

440 PLN