Oferta aktualnych szkoleń

INTERWENCJA KRYZYSOWA JAKO METODA PRACY W KRYZYSACH ŻYCIOWYCH

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Jadwiga Piątek

Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, posiada certyfikat interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii European Society of Traumatic Stress Studies oraz dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego, nauczyciel akademicki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu interwencji kryzysowej w stosunku do osób w kryzysach, psychoterapii traumy, prowadzeniu grup wsparcia i grup terapeutycznych dla kobiet doświadczających przemocy partnerskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i European Society of Traumatic Stress Studies.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma charakter wprowadzający w problematykę kryzysów spowodowanych przez zdarzenia życiowe (rozstanie, niekorzystna diagnoza medyczna, utrata bliskiej osoby, itp) i interwencji kryzysowej jako skutecznej metody wspomagającej przejście przez kryzys. Przeznaczone jest dla osób kontaktujących się w ramach swojej pracy z osobami w kryzysie, tj. psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów oraz każdego, kto zamierza zajmować się pomocą w kryzysowych sytuacjach.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, prezentacji kaziustyki i ćwiczeń warsztatowych.
W czasie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania sytuacji kryzysowej i reakcji osoby na zdarzenie kryzysowe,
 • ocenianie zagrożeń sytuacyjnych i zasobów osoby w kryzysie,
 • planowania interwencji wspólnie z osobą w kryzysie,
 • wspierającego prowadzenia rozmowy interwencyjnej,
 • angażowania bliskich osoby w kryzysie w interwencję
 • prowadzenia interwencji w różnych formach: na miejscu zdarzenia traumatycznego, z zaaangażowaniem rodziny osoby w kryzysie i systemu wsparcia, interwencji wspierającej.

Program szkolenia

Interwencja kryzysowa jest metodą doraźnej i krótkotrwałej pomocy psychologicznej udzielanej osobom, które na skutek trudnych wydarzeń życiowych utraciły możliwość skutecznego radzenia sobie z powstałą sytuacją. Może zmierzać do zapobiegania negatywnym skutkom wydarzenia krytycznego, zmniejszenia najbardziej dotkliwych objawów kryzysu lub odzyskania przez człowieka w kryzysie możliwości radzenia sobie z trudnościami, a nawet do rozwoju wykorzystującego potencjał szansy tkwiący w samym kryzysie.
 • Pojęcie kryzysu, reakcja w kryzysie, wydarzenia krytyczne i ich następstwa.
 • Wsparcie społeczne i jego rola w sytuacjach kryzysowych, mobilizacja i deterioracja wsparcia.
 • Rozpoznawanie kryzysu i jego następstw, planowanie interwencji.
 • Model interwencji kryzysowej, Pierwsza Pomoc Psychologiczna.
 • Różne formy interwencji w kryzysach. Planowanie i prowadzenie interwencji w ostrym kryzysie rodzinnym z zagrożeniem samobójczym, w przypadku zdarzenia traumatycznego, w kryzysie utraty.

Termin szkolenia

18,19,20 maja 2018
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 9.00 – 16.00

Koszt szkolenia

650 PLN