Oferta aktualnych szkoleń

Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SN Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowe, terapeuta rodzinny. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ. Kieruje Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych, w sumie prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz wiele superwizji indywidualnych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi. Autor ponad 150 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna.

Charakter i zakres szkolenia

Dzieci, które słabiej posługują się słowem, gorzej nazywają swoje doświadczenia i emocje, wyrażają się poprzez ciało i działanie (albo wycofanie się z działania). Przyzwyczajeni do kontaktu werbalnego, zadomowieni w języku, możemy mieć problemy z odczytaniem ich pozasłownych komunikatów. Dodatkowo, zjawiska, które tak wyraziście wyrażają dzieci – bezpośredniej, mało symbolicznej, cielesnej i behawioralnej reakcji na dyskomfort, napięcie, poczucie przeciążenia i nie radzenia sobie, obserwujemy również u klientów dorosłych. Część z nich staje się prawdziwymi „ekspertami” od wyrażania nie wprost swoich stanów psychicznych, kamuflowania cierpienia psychicznego objawami pochodzącymi z ciała. Jaka jest historia tej dziwnej formy ekspresji cierpienia? Jak można rozumieć dzieci, które poprzez ciało i zachowanie próbują nam coś „powiedzieć”? Jak im pomóc, aby w przyszłości potrafiły bardziej wprost kontaktować się ze swoimi emocjami i nie musiały używać masek dla wyrażenia smutku czy lęku? Na te pytania będzie próbowało odpowiedzieć szkolenie, poświęcone jednemu z najbardziej fascynujących zjawisk psychologii rozwojowej i psychopatologii – pogmatwanym relacjom między ciałem i emocjami.Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny. Wskaże metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 1. Dziecięce sposoby wyrażania stanów emocjonalnych – somatyzacje, wyrażanie emocji w działaniu
 2. Związki między ciałem a psychiką. Pacjenci, którzy łatwiej “wyrażają się” poprzez ciało/objawy somatyczne. Rodzaje zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (zaburzenia hipochondryczne, zaburzenia wegetatywne, dysocjacyjne zaburzenia ruchu i inne zaburzenia dysocjacyjno-konwersyjne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenia, choroby psychosomatyczne, zespół Münhausena) – implikacje praktyczne
  Biologia zjawiska – układ wegetatywny i jego pobudzenie (przyspieszenie akcji serca, poty, drżenie, biegunki). Znaczenie przewlekłego i ostrego stresu.

  Wpływ poważnych traum na dziecko. Jak zachowuje się i jak funkcjonuje dziecko straumatyzowane?
 3. Somatyczne i behawioralne maski lęku i depresji (depresyjności) u dzieci
  Nadpobudliwość psychoruchowa to nie tylko ADHD. Problemy diagnostyczne i różnicowe. Jakie emocje, problemy, zjawiska rodzinne wyrażają się poprzez nadpobudliwe i impulsywne zachowanie dziecka?

  Dzieci wycofane, lękowe, zalegające w domu, apatyczne – co wyrażają swoim „wycofanym” zachowaniem?

  Uzależnienie od Internetu, gier, telefonu komórkowego a stan psychiczny. Jakie są związki między wymienionymi objawami a trudnościami funkcjonowania dziecka?
 4. Regulacja emocji u dziecka – kluczowe pojęcia, rozumienie, mechanizmy „zdrowe” i „patologiczne”, wspieranie rozwoju emocjonalności dzieci
 5. Zdolność do symbolizacji – zmiany w toku rozwoju, zakłócenia procesu symbolizacji stanów psychicznych.
 6. “Rodzina psychosomatyczna” – rozumienie zjawiska, wskazówki do pracy terapeutycznej.
 7. Dlaczego dziecko często chorujące powinno mieć psychoterapię?
 8. Jak pomagać dzieciom, które wyrażają swoje trudności emocjonalne poprzez ciało i zachowanie?

  Studium przypadków.
 9. Superwizja typu grupy Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych

Termin szkolenia

26,27,28 października 2018
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15.30 – 19.00
Sobota 9 – 19.00
Niedziela 9 – 19.00

Koszt szkolenia

650 PLN