Oferta aktualnych szkoleń

Blisko i daleko pełnej dorosłości – konflikty i kryzys w obszarze tożsamości, a leczenie w adolescencji

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SN Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowe, terapeuta rodzinny. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ. Kieruje Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych, w sumie prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz wiele superwizji indywidualnych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi. Autor ponad 150 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna.

Charakter i zakres szkolenia

Adolescencja jest być może najbardziej fascynującym okresem w życiu człowieka – kiedy wspominamy doświadczenia życiowe, to te związane z naszym byciem młodzieżą są najlepiej zapamiętane, najżywsze, a czas adolescencji zwykle wspominami jako najlepszy okres życia. Ale tak dzieje się dopiero we wspomnieniach. Adolescencja to czas poważnych i dynamicznych zmian – z dziecka stajemy się dorosłymi, konfliktów, napięć, wyborów, rozterek i dylematów. Zmieniamy się biologicznie, tożsamościowo, intelektualnie. Te zmiany są niezbędne i rozwojowe, ale wtedy kiedy się dzieją mogą wywoływać dyskomfort, cierpienie, załamanie linii życiowej. Co najmniej jedna czwarta młodzieży czas adolescencji przechodzi burzliwie, problemowo, z okresowymi albo przewlekłymi kryzysami, objawami psychopatologicznymi, konfliktami, cierpieniem psychicznym. Rozwój, wychodzenie z domu, przygotowywanie się do dorosłego życia, separacja i indywiduacja, tworzenie swoich tożsamości czy osadzanie się w swojej seksualności, to trudne zadania, w których nieraz niezbędna jest pomoc profesjonalistów. Wszystkim tym zagadnieniom poświęcone będzie szkolenie, które zaproponuje nie tylko opis zjawisk związanych z adolescencją, ale też pogłębione ich rozumienie, które umożliwi skuteczniejsze wsparcie młodzieży przeżywającej trudności okresu adolescencji. Wsparcie, które nieraz musi przyjąć formę profesjonalnego leczenia.

Forma zajęć

Szkolenie oparte na konkretnym materiale klinicznym, prowadzone w formie warsztatów i seminariów.

Program szkolenia

 1. Dyskusja pojęć – młodzież, adolescencja, dojrzewanie, pokwitanie.
  Aspekty biologiczne okresu adolescencji (rozwój mózgu, hormony, zmiany związane z ciałem)
  Adolescencja – aspekty społeczno-socjologiczno-kulturowe, aspekty prawne (prawa i odpowiedzialności, różne granice wiekowe dorosłości w poszczególnych aspektach – decydowania o sobie, dojrzałości do seksualności, odpowiedzialności karnej); implikacje praktyczne.
  Zadania rozwojowe okresu adolescencji
  Dynamika rozwoju i kryzysu adolescenta, zakres kryzysu normatywnego i postępowanie w jego obszarze.
  Adolescent a rodzina pochodzenia. Adolescent a grupa rówieśnicza.
  Adolescencyjna seksualność i zakłócenia w tym obszarze (masturbacja, rozwój relacji seksualnych, inicjacja, rozwój nieheteronormatywny itd)
  Szkoła w okresie adolescencji (wybory życiowe, perspektywy, specyfika okresu gimnazjalnego, wagary, „fobia szkolna”).
 2. Najważniejsze diagnozy psychiatryczne okresu adolescencji. Granica między kryzysem adolescencyjnym a poważną psychopatologią.
  Adolescencyjne depresje, działania autoagresywne, myśli i próby samobójcze. Adolescent, który zalega w domu i wycofuje się z życia, uzależnienie od internetu. Zagrożenia, szacowanie ryzyka, postępowanie.
  Wspieranie indywiduacji i separacji adolescenta („zbyt grzeczny” adolescent, rodziny, które nie wspierają separacji, mediowanie w konfliktach rodzinnych, zastosowania terapii rodzin).
 3. Specyfika pracy terapeutycznej z adolescentem.
  Studium przypadków.
 4. Superwizja typu grupy Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.

Termin szkolenia

15,16,17 grudnia 2017
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15.30 – 19.00
Sobota 9 – 19.00
Niedziela 9 – 19.00

Koszt szkolenia

650 PLN