Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego – diagnoza, diagnoza różnicowa i postępowanie interwencyjne

Szkolenie prowadzi:

dr Marta Wiśniewska

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor senior i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany – specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD), Skali do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKUT) oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach oraz zaburzeniach przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowa, a w latach 2019-2023 redaktor naczelna kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty, webinary oraz szkolenia III stopnia. Współpracuje m.in. z WCIESS, CS Cognitus, Fundacją Wcześniak Rodzice-Rodzicom, Stowarzyszeniem Bardziej Kochani. Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych. Uczestniczka workshop: “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities” Workshop by Ms PhD Teresa May Benson, OTR/L. FAOTA, Kildare, Irlandia V. 2015; “Introduction of sensory modulation disorders to therapy: STEP SI model” X.2015, Workshop by T.M. Stackhouse, Warsaw, Poland 2016; “Sensory diet – optimal support for therapy in people with neurological disorders” Workshop by T. M. Stackhouse, MA, OTR, J. Wilbarger, PhD, OTR/l (2017); “Sensory defensivnees: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA, J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, Poland VI.2018. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD), w tym diagnozy różnicowej; wskazanie wpływu SPD na funkcjonowanie codzienne pacjentów w różnych przedziałach wiekowych i z różnymi rozpoznaniami.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały formę wykładową.

Program szkolenia

 1. Przetwarzanie sensoryczne – proces zachodzący w układzie nerwowym.
 2. Procesy przetwarzania sensorycznego w ujęciu teorii integracji sensorycznej.
 3. Typologia zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD).
 4. Objawy zaburzeń procesów sensorycznych (SPD).
 5. Znaczenie przetwarzania sensorycznego dla ogólnego rozwoju i funkcjonowania człowieka.
 6. SPD w klasyfikacji DSM-5, DC: 0-5 r., DC: 0-3 r.
 7. Pacjenci z różnymi rozpoznaniami i współwystępowaniem SPD.
 8. Rozumowanie kliniczne w diagnozie procesów przetwarzania sensorycznego.
 9. Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego – narzędzia standaryzowane, obserwacja kliniczna, kwestionariusze.
 10. Diagnoza procesów sensorycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Diagnoza różnicowa w praktyce terapeuty integracji sensorycznej.
 12. Związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Pojęcie zacienienia diagnostycznego. Rola komunikacji w prewencji trudnych zachowań.
 13. Wybiórczość pokarmowa – różne perspektywy, diagnoza, interwencja. Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego – standaryzowane narzędzie diagnostyczne wspierające pracę terapeuty SI i logopedy/neurologopedy.
 14. Dieta sensoryczna jako codzienne wsparcie w obszarze funkcjonowania sensorycznego.
 15. Metoda integracji sensorycznej w perspektywie EBP.

Termin szkolenia

1, 2 lutego 2025r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 10.00 – 19.00
Niedziela 9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

790 PLN