Oferta aktualnych szkoleń

Dziecko pokrzywdzone przestępstwem jako uczestnik procedury karnej

Szkolenie prowadzi:

mgr Maria Keller–Hamela

Psycholog kliniczny, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN).

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy na temat sytuacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem lub świadka przestępstwa w procedurze karnej. Zostaną omówienie aspekty prawne i psychologiczne.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy warsztatowej wzbogaconej mini wykładami i urywkami filmu szkoleniowego. Ilustrowane będą analizą przypadków, opartą na doświadczeniu i praktyce zawodowej osób prowadzących zajęcia i uczestników.

Program szkolenia

  1. Ochrona prawna dziecka w procedurach karnych.
  2. Portret psychologiczny dziecka pokrzywdzonego przestępstwem.
  3. Współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka.
  4. Rola kurator procesowego.
  5. Przygotowanie dziecka do przesłuchania.
  6. Rola biegłego sądowego.
  7. Metodyka przesłuchania dziecka.
  8. Udzielenie wsparcia interdyscyplinarnego dziecku i rodzinie po zakończonym przesłuchaniu.

Termin szkolenia

4,5 listopada 2023r.

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

550 PLN