Oferta aktualnych szkoleń

Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej, audiowizualnej.

Program szkolenia

 1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD11. Historia pojęcia depresji, epidemiologia, etiologia. Dyskusja pojęć. “Maski” depresji.
 2. Rozumienie depresji ze szczególnym uwzględnieniem okresu dziecięco-młodzieżowego (depresja młodzieńcza). Specyfika depresji/depresyjności w wieku młodzieżowym. Rozpoznawanie.
 3. Doświadczenia urazowe/traumatyczne – ich wpływ na nastrój.
 4. Kiedy zwracać się o pomoc psychiatry – podstawy wiedzy o lekach przeciwdepresyjnych.
 5. Próby samobójcze – opis wieloczynnikowy – szacowanie ryzyka, związek z psychopatologią, dane statystyczne.
 6. Próba samobójcza jako sygnał skierowany do osób znaczących – systemowe rozumienia prób samobójczych.
 7. Postępowanie w stanie zagrożenia życia – zasady interwencji kryzysowej, jak rozmawiać z klientem zagrożonym próbą samobójczą (albo po próbie samobójczej), włączanie rodziny w sytuacji zagrożenia życia, tworzenie systemu wsparcia.
 8. Próba samobójcza vs. celowe samouszkodzenie.
 9. Autoagresja – etiologia, mechanizmy.
 10. Terapia młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi/zachowaniami samobójczymi – podstawowe zasady.
 11. Jak osoba pomagająca ma radzić sobie z emocjami? Obciążenia wynikająca z relacji terapeutycznej – przeniesienie/przeciwprzeniesienie.
 12. Superwizja grupowa – skuteczną formą uzyskiwania wsparcia – zajęcia praktyczne.
 13. Aspekt prawny – regulacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia, tajemnica kontaktu terapeutycznego.
 14. Studium przypadków.

Termin szkolenia

24, 25 września 2016

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

440 PLN