Oferta aktualnych szkoleń

Podyplomowy Kurs Psychoterapii – Mistrz Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (TPP)


Kurs organizowany jest pod patronatem merytorycznym i przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysoiwckiej 65A www.wcpp.pl

Opis metody Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna (TPP) jest podejściem krótkoterminowym, integracyjnym – humanistyczno-psychodynamicznym. W metodzie tej identyfikuje się konflikty wewnętrzne pacjenta oraz wspiera rozwój jego zasobów psychologicznych, które służą rozwiązaniu konfliktów i powrotowi do zdrowia. Koncepcja „positum” oznacza holistyczne postrzeganie człowieka, uwzględniając nie tylko jego choroby i dysfunkcje ale również jego nieuświadamiane zasoby, zdolności i umiejętności. Terapia ta odwołuje się do meta-kulturowego wymiaru człowieka, który wykracza poza jego uwarunkowania indywidualne, rodzinne czy społeczne.
Twórcą psychoterapii pozytywnej jest prof. N. Peseschkian, który urodził się w Iranie a żył i pracował w Niemczech Zachodnich. Z wykształcenia był psychiatrą, neurologiem i psychoterapeutą. W ramach stworzonej przez siebie szkoły psychoterapii połączył on wiedzę medyczną z naukami humanistycznymi oraz zintegrował lecznicze tradycje Wschodu i Zachodu.

Psychoterapia Pozytywna jako metoda psychoterapii jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

Szkolenie prowadzą Roman Ciesielski

Dr n. med. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Jest dyrektorem Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Patrycja Badecka

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze oraz w ramach prywatnej praktyki. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Anna Wyszadko

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy) oraz EMDR; doświadczenie zawodowe zdobywała w hospicjach, domu pomocy społecznej oraz w ramach praktyki prywatnej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Klaudia Sujecka

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej ( WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci oraz Ośrodku Badań Klinicznych w Szczecinie. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Grzegorz Basterz

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując na dziennym oddziale psychiatrycznym w Krakowie oraz w gabinecie prywatnym. Tłumaczy szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu psychoterapii.

Charakter i zakres szkolenia Kurs stanowi przygotowanie do zawodu psychoterapeuty i kończy się certyfikatem – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej oraz otwiera drogę do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty.

O przyjęciu na kurs zaawansowany TPP decydować będzie:
 • ukończenie kursu podstawowego TPP i zaliczenie kolokwium końcowego,
 • uzyskanie pozytywnej rekomendacji kierownika merytorycznego kursu podstawowego,
 • zaświadczenie o prowadzeniu psychoterapii (zatrudnienie, samozatrudnienie, wolontariat),
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • przystąpienie do WAPP (organizacja akredytująca).
Forma zajęć
 • 360 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych
 • 150 godzin psychoterapii własnej
 • 100 godzin superwizji
Program szkolenia Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:
 • psychopatologia, neurobiologia, diagnostyka i symptomatologia zaburzeń psychicznych
 • podstawy psychoterapii (relacja i proces terapeutyczny, czynniki leczące)
 • zasady salutogenezy i oddziaływań zorientowanych na zasoby, pozytywne rozwiązywanie konfliktów psychodynamicznych)
 • główne szkoły psychoterapii
 • metody i narzędzia TPP (badanie dynamiki i treści konfliktów, metafory, przypowieści, przykłady transkulturowe, zastosowanie mitów i tradycji, analiza różnicowa, potencjalności aktywne i inne)
 • aplikacje kliniczne TPP (zaburzenia lękowe, afektywne, psychosomatyczne i związane ze stresem i praca z traumą)
 • zastosowania TPP w psychoterapii par, rodzinnej oraz dzieci i młodzieży
W czasie szkolenia każdy z uczestników kursu jest zobowiązany do zaprezentowania 2 opisów prowadzonych przez siebie procesów terapeutycznych.

Egzamin końcowy obejmuje:
 • pracę pisemną,
 • opis 5 prowadzonych przez Uczestnika procesów terapeutycznych,
 • egzamin ustny.
Termin szkolenia: Program obejmuje 20 zjazdów. Koszt szkolenia Koszt udziału w pojedynczym zjeździe (30 godzin zajęć dydaktycznych) wynosi 980 PLN

Opłata związana z uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty Pozytywnego przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) wynosi aktualnie 250 EUR. Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.