Oferta aktualnych szkoleń

Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe

Patronat merytoryczny Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka programów szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

dr n. hum. Grzegorz Iniewicz Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

mgr Ryszard Izdebski Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia “SIEMACHA” oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis – Edelman.

mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego “Psychoterapia”.

dr n. med. Krzysztof Szwajca Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika “Psychoterapia” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

mgr Katarzyna Ślęzak Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej i Terapeuty Środowiskowego SPŚiR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe z psychoterapii. Dydaktyk, superwizor pracy zespołów placówek dziennych i całodobowych Stowarzyszenia SIEMACHA. Współautorka wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych. W pracy naukowej interesuje się głównie procesem budowania przymierza terapeutycznego w terapii rodzin oraz teorią przywiązania.

mgr Ewa Domagalska-Kurdziel Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP. Długoletni pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ. Superwizuje Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha, Oddziały Dzienne Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, pracowników MOPS, Rodzinny Dom Dziecka. Prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną. Wchodzi w skład Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniać będą elementy pracy własnej, obserwacji podczas sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych.
Program obejmuje 360 godzin dydaktycznych Część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych oraz 60 godzin pracy własnej w ramach genogramu. Program rozplanowany jest w 24 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde. Program szkolenia Warsztat 1
28-29 października 2017
mgr Wanda Szaszkiewicz
Oczekiwania, integracja.
Kierunki psychoterapii – rys historyczny.
Rozumienie człowieka w poszczególnych koncepcjach psychoterapeutycznych – wykład i ćwiczenia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – nawiązanie relacji terapeutycznej zależnie od wieku, płci i problematyki pacjenta – seminarium i ćwiczenia.
Fazy rozwoju relacji terapeutycznej, zjawisko oporu i przeniesienia.

Warsztat 2
25-26 listopada 2017
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Psychoterapia we współczesnej psychiatrii. Rozwój terapii rodzin.
Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia.
Podejście transgeneracyjne.
Koncepcja Bowena.
Wprowadzenie do genogramu – warsztat.
Cykl życia rodzinnego – warsztat.
Mity rodzinne.

Warsztat 3
16-17 grudnia 2017
mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne.
Koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’a.
Koncepcja nieukończonej żałoby Paula.
Lojalności i obligacje rodzinne – warsztat.
Rodzina z problematyką konfliktu lojalności oraz nieukończonej żałoby – kazuistyka.

Warsztat 4
13-14 stycznia 2018
mgr Ryszard Izdebski

Komunikacja w rodzinie.
Komunikacja dysfunkcjonalna – kazuistyka i ćwiczenia.
Analiza nagranej sesji terapeutycznej.

Warsztat 5
3-4 lutego 2018
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Podejście strategiczne w terapii rodzin.
Szkoła Mediolańska.
Zasady konceptualizacji problemu.
Techniki terapii strategicznej – ćwiczenia.

Warsztat 6
17-18 marca 2018
mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne w terapii rodzin – c.d.
Technika pytań cyrkularnych – ćwiczenia.
Pierwszy wywiad z rodziną – ćwiczenia.

Warsztat 7
14-15 kwietnia 2018
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Postmodernizm; konstrukcjonizm społeczny.
Team reflektujący.
Podejście narracyjne.

Warsztat 8
19-20 maja 2018
mgr Roma Ulasińska

Struktura rodziny, podstawowe pojęcia.
Terapia strukturalna, zasady, techniki, rola terapeuty.
Analiza nagranej sesji terapeutycznej.
Kazuistyka.

Warsztat 9
16-17 czerwca 2018
mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina – wykład i ćwiczenia.
Rodzina z adolescentem – kazuistyka i ćwiczenia.

Warsztat 10
22-23 września 2018
mgr Ewa Domagalska-Kurdziel
mgr Ryszard Izdebski

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 11
13-14 października 2018
mgr Ewa Domagalska-Kurdziel
mgr Ryszard Izdebski

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 12
17-18 listopada 2018
mgr Ewa Domagalska-Kurdziel
mgr Ryszard Izdebski

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 13
8-9 grudnia 2018
mgr Ewa Domagalska-Kurdziel
mgr Ryszard Izdebski

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 14
12-13 stycznia 2019
mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – wykład.
Kazuistyka – analiza kryzysu małżeńskiego i procesu terapii.
Kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie – ćwiczenia.
Negocjacje rozwodowe – kazuistyka; ćwiczenia.

Warsztat 15
9-10 lutego 2019
mgr Małgorzata Wolska

Terapia małżeńska.
Techniki pracy z parą.
Budowanie przymierza w parze.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – sesje symulowane.
Superwizja.

Warsztat 16
16-17 marca 2019
mgr Roma Ulasińska

Praca z rodziną z problemem adopcji.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat 17
13-14 kwietnia 2019
dr n. med. Krzysztof Szwajca

PTSD; doświadczenie traumy.
Praca z rodziną pacjenta psychotycznego.
Superwizja.

Warsztat 18
18-19 maja 2019
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Terapia zaburzeń odżywiania się.
Superwizja.

Warsztat 19
15-16 czerwca 2019
mgr Wanda Szaszkiewicz

Problematyka molestowania seksualnego.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat 20
14-15 września 2019
mgr Ryszard Izdebski

Praca z rodziną z problemem przemocy.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat 21
12-13 października 2019
dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz

Rozwój psychoseksualny człowieka. Osoby nieheteroseksualne i transpłciowe w terapii. Terapia par jednopłciowych

Warsztat 22
16-17 listopada 2019
mgr Katarzyna Ślęzak

Budowanie przymierza terapeutycznego. SOFTA jako narzędzie do diagnozy przymierza i jego zastosowanie w praktyce terapeutycznej.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – analiza sesji terapeutycznych.

Warsztat 23
14-15 grudnia 2019
dr n. med. Krzysztof Szwajca

Problemy etyczne i prawne w terapii rodzin.
Analiza przykładów wnoszonych przez uczestników kursu – superwizja.

Warsztat 24
18-19 stycznia 2020
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Problematyka gender w terapii rodzin w budowaniu przymierza terapeutycznego.
Wielogłosowe ja psychoterapeuty.
Superwizja.
Zakończenie szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów, lekarzy. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Harmonogram zajęć 28-29 października 2017
25-26 listopada 2017
16-17 grudnia 2017
13-14 stycznia 2018
3-4 lutego 2018
17-18 marca 2018
14-15 kwietnia 2018
19-20 maja 2018
16-17 czerwca 2018
22-23 września 2018
13-14 października 2018
17-18 listopada 2018
8-9 grudnia 2018
12-13 styczeń 2019
9-10 luty 2019
16-17 marzec 2019
13-14 kwiecień 2019
18-19 maj 2019
15-16 czerwca 2019
14-15 września 2019
12-13 października 2019
16-17 listopada 2019
14-15 grudnia 2019
18-19 stycznia 2020

Planowany harmonogram zajęć
Sobota – 9:00 – 18:30
Niedziela – 8:30 – 12:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 13920 PLN tj. nie mniej niż 580-620 PLN za jedno spotkanie.
Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa.
Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.