Oferta aktualnych szkoleń

Systemowe rozumienie rodziny – część II zaawansowana

Patronat merytoryczny Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka programów szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

dr n. hum. Grzegorz Iniewicz

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia “SIEMACHA” oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis – Edelman.

mgr Wanda Szaszkiewicz

Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego “Psychoterapia”.

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

mgr Roma Ulasińska

Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

mgr Małgorzata Wolska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika “Psychoterapia” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy zawartej w Części I o pracę nad konkretnymi problemami, z jakimi rodziny najczęściej zgłaszają się o pomoc. Forma zajęć Zajęcia w ramach Części II prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniać będą elementy pracy własnej, obserwacji podczas sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych.

Program obejmuje

Część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 195 godzin edukacyjnych w ramach 13 comiesięcznych spotkań (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

Sesje superwizji grupowej – 2 terminy. Program szkolenia Warsztat I – 24-25 września 2016
mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji – wykład.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina – wykład i ćwiczenia.
Rodzina z adolescentem – kazuistyka i ćwiczenia.

Warsztat II – 15-16 października 2016
mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – wykład.
Kazuistyka – analiza kryzysu małżeńskiego i procesu terapii.
Kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie – ćwiczenia.
Negocjacje rozwodowe – kazuistyka; ćwiczenia.

Warsztat III – 19-20 listopada 2016
mgr Małgorzata Wolska

Terapia małżeńska. Techniki pracy z parą. Budowanie przymierza w parze. Ćwiczenia umiejętności praktycznych – sesje symulowane. Superwizja.

Warsztat IV – 10-11 grudnia 2016
mgr Roma Ulasińska

Praca z rodziną z dzieckiem adoptowanym. Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat V – 14-15 stycznia 2017
mgr Katarzyna Ślęzak

Budowanie przymierza terapeutycznego. SOFTA jako narzędzie do diagnozy przymierza i jego zastosowanie w praktyce terapeutycznej. Ćwiczenia umiejętności praktycznych – analiza sesji terapeutycznych.

Warsztat VI – 18-19 lutego 2017
dr n. med. Krzysztof Szwajca

PTSD; doświadczenie traumy. Praca z rodziną pacjenta psychotycznego. Superwizja.

Warsztat VII – 18-19 marca 2017
mgr Ryszard Izdebski

Praca z rodziną z problemem przemocy. Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat VIII – 22-23 kwietnia 2017
mgr Wanda Szaszkiewicz

Praca z rodziną z nadużyciem seksualnym. Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat IX – 20-21 maja 2017
dr n. med. Krzysztof Szwajca

Problemy etyczne i prawne w terapii rodzin. Analiza przykładów wnoszonych przez uczestników kursu – superwizja.

Warsztat X – 10-11 czerwca 2017
dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Systemowa perspektywa rozumienia i leczenia zaburzeń odżywiania. Superwizja.

Warsztat XI – 16-17 września 2017
dr n. hum. Grzegorz Iniewicz

Rozwój psychoseksualny człowieka. Osoby nieheteroseksualne i transpłciowe w terapii. Terapia par jednopłciowych

Warsztat XII – 14-15 października 2017
mgr Kazimierz Bierzyński

Ćwiczenia dialogu terapeutycznego, nabywanie umiejętności praktycznych.

Warsztat XIII – 18-19 listopada 2017
mgr Ryszard Izdebski

Superwizja

Warsztat XIV – 9-10 grudnia 2017
mgr Ryszard Izdebski

Superwizja

Warsztat XV – 13-14 stycznia 2018
dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Problematyka gender w terapii rodzin w budowaniu przymierza terapeutycznego. Wielogłosowe ja psychoterapeuty. Superwizja. Zakończenie szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w Części II – zaawansowanej jest udokumentowanie ukończenia Części I – podstawowej, realizowanej przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii lub przedstawienie zaświadczenia o zrealizowaniu minimum 150 godzin szkolenia podstawowego w innej placówce. Terminy zajęć 24, 25 września 2016
15, 16 października 2016
19, 20 listopada 2016
10, 11 grudnia 2016
14, 15 stycznia 2017
18, 19 lutego 2017
18, 19 marca 2017
22, 23 kwietnia 2017
20, 21 maja 2017
10, 11 czerwca 2017
16, 17 września 2017
14, 15 października 2017
18, 19 listopada 2017
9, 10 grudnia 2017
13, 14 stycznia 2018

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:30
Niedziela – 8:30 – 12:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 7950 PLN tj. nie mniej niż 530 PLN za jedno spotkanie.

Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa.

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.