Oferta aktualnych szkoleń

Problemy rodziny w sytuacji okołorozwodowej w kontekście opiniowania sądowo-psychologicznego

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka
Jest psychologiem, kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka ponad 60 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi. W 2016 r. ukazały się pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zaś w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (obie książki wydane zostały przez Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie). Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów zajmujących się opiniowaniem psychologicznym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze współczesną wiedzą dotyczącą mechanizmów psychologicznych obserwowanych w sytuacji rozstania rodziców, zasad sporządzania diagnozy oraz zaleceń zamieszczanych w opinii psychologicznej przydatnych z perspektywy oczekiwań sądu. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej. Program szkolenia
 1. Problemy ujawniane w rodzinie po rozstaniu rodziców:
  1. Mechanizmy obserwowane u rodziców
  2. Zjawiska obserwowane u dzieci
  3. Zależności zachodzące w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi
 2. Rozwiązania dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi w warunkach polskiego prawa rodzinnego.
 3. Podstawowe zasady etyczne opiniowania w sprawach rodzinnych.
 4. Etapy opracowywania opinii psychologicznej:
  1. Podejmowanie decyzji o sporządzeniu opinii
  2. Planowanie badania
  3. Ustalenie zasad badania
  4. Przebieg badań:
   1. Zasady formalne
   2. Obszary badań (przedmiot badań i osoby badane)
   3. Metody stosowane w diagnozie sytuacji rodzinnej dla potrzeb sądu
 5. Analiza, interpretacja i integrowanie wyników.
 6. Sporządzanie opinii pisemnej.
 7. Uzupełnienia:
  1. Opinia uzupełniająca:
   1. Ustna
   2. Pisemna
  2. Odpowiedzi na zarzuty, skargi itp.
 8. Problem superwizji dla opiniujących w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Termin szkolenia 4,5,6 grudnia 2020r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Piatek – 10:00 – 18:00
Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 8:30 – 16:30
Koszt szkolenia 680 PLN