Oferta aktualnych szkoleń

Problemy rodziny w sytuacji okołorozwodowej w kontekście opiniowania sądowo-psychologicznego

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka
Jest psychologiem, w latach 2010-2020 była kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych ( od sierpnia 2020 r. na emeryturze), wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka ponad 60 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (drugie, zaktualizowane wydanie ukazało się w 2020 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. opublikowane zostały pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne, zaś w 2020 r. Wzywania biegłego psychologa w relacjach z wymiarem sprawiedliwości (wszystkie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie). Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów zajmujących się opiniowaniem psychologicznym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze współczesną wiedzą dotyczącą mechanizmów psychologicznych obserwowanych w sytuacji rozstania rodziców, zasad sporządzania diagnozy oraz zaleceń zamieszczanych w opinii psychologicznej przydatnych z perspektywy oczekiwań sądu. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej. Program szkolenia 1. Problemy ujawniane w rodzinie po rozstaniu rodziców:
1.1. Mechanizmy obserwowane u rodziców.
1.2. Zjawiska obserwowane u dzieci.
1.3. Zależności zachodzące w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi.
2. Rozwiązania dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi w warunkach polskiego prawa rodzinnego.
3. Podstawowe zasady etyczne opiniowania w sprawach rodzinnych
4. Etapy opracowywania opinii psychologicznej:
4.1. Podejmowanie decyzji o sporządzeniu opinii
4.2. Planowanie badania
4.3. Ustalenie zasad badania
4.4. Przebieg badań
4.4.1. Zasady formalne
4.4.2. Obszary badań (przedmiot badań i osoby badane).
4.4.3. Metody stosowane w diagnozie sytuacji rodzinnej dla potrzeb sądu.
4.5. Analiza, interpretacja i integrowanie wyników
4.6. Sporządzanie opinii pisemnej
4.7. Uzupełnienia:
4.7.1. Opinia uzupełniająca:
4.7.1.1. Ustna
4.7.1.2. Pisemna
4.7.2. Odpowiedzi na zarzuty, skargi itp.
5. Problem superwizji dla opiniujących w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Termin szkolenia 4,5,6 grudnia 2020r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Piatek – 10:00 – 17:15
Sobota – 8:30 – 17:00
Niedziela – 8:30 – 15:30
Koszt szkolenia 680 PLN