Oferta aktualnych szkoleń

Skala WAIS-R w praktyce klinicznej

Szkolenie prowadzi mgr Dominika Ustjan
Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (numer MZW0026), a także tytuł specjalisty terapii środowiskowej (dyplom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), specjalisty terapii motywującej (dyplom Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz coachem (ukończone studia podyplomowe Uniwersytetu SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji). Ukończyła również szkolenie terapeutyczne z zakresu psychologii zorientowanej na proces orgaznizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces. Od ponad 15 lat pracuje klinicznie jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (obecnie w oddziale zapobiegania nawrotom psychoz) oraz dydaktycznie na Uniwersytecie SWPS w pierwszej w Polsce katedrze Psychologii Pozytywnej. W pracy klinicznej zajmuje się prowadzeniem indywidualnych i grupowych spotkań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem psychozy oraz ich rodzin. Zajmuje się także kompleksową diagnozą psychologiczną. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz diagnozy psychologicznej. Jest kierownikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Diagnoza Kliniczna. Jest autorką prac z zakresu diagnostyki (m.in. „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia” oraz w podręczniku akademickim „Wywiad psychologiczny”) jak również problemów psychicznych (m.in. w książce „Szaleństwo bez utraty rozumu”). Jest jednym z członków założycieli sekcji diagnozy w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień pracujących z testem WAIS-R(PL), mających przynajmniej podstawowe doświadczenie z przeprowadzaniem testu oraz obliczaniem i interpretacją statystyczną wyników. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z przeprowadzaniem oraz interpretacją testu WAIS-R(PL). Uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem możliwości wykorzystania testu w całościowej diagnozie klinicznej osoby dorosłej, a także możliwym zakresem wnioskowania na podstawie testu.
Szkolenie będzie skoncentrowane na aspektach praktycznych pracy z testem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na bazie studiów przypadku.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga podstawowych umiejętności posługiwania się testem. Forma zajęć Część wprowadzająca obejmująca podstawowe kwestie teoretyczne będzie przeprowadzona w formie wykładowej. Część związana z interpretacją testu prowadzona będzie metodą warsztatową. W ramach kursu przewidziana jest również możliwość superwizji procesów diagnostycznych przeprowadzonych przez uczestników szkolenia. Program szkolenia
  1. Wstęp teoretyczny – zakres wnioskowania na podstawie testu oraz ograniczenia związane z jego stosowaniem
  2. Omówienie poszczególnych podtestów – procesy poznawcze zaangażowane w ich wykonywanie oraz czynniki wpływające na modyfikację wyniku
  3. Dopuszczalne odstępstwa od standardowej procedury przeprowadzania badania – kiedy warto je stosować, w jakim zakresie i jak wpływają na modyfikację wyniku
  4. Interpretacja jakościowa testu – prezentacja możliwego sposobu interpretacji testu oraz opisu wyników w raporcie diagnostycznym
  5. Prezentacja przykładowych, charakterystycznych dla różnych dysfunkcji poznawczych psychogramów
  6. Ustalanie dalszego postepowania diagnostycznego wynikającego z profilu uzyskanych wyników
  7. Specyficzne przypadki diagnostyczne – wyzwania i trudności interpretacyjne
  8. Praca superwizyjna na bazie studiów przypadku przygotowanych przez prowadzącego lub uczestników szkolenia
Termin szkolenia 18,19 kwietnia 2020
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Sobota – 10:00 – 19:00
Niedziela – 9:00 – 18:00
Koszt szkolenia 620 PLN