Oferta aktualnych szkoleń

Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego

Szkolenie prowadzi dr n. hum. Maria Kujawa
Psycholog, specjalista w zakresie psychologii rozwojowo-wychowawczej oraz psychologii klinicznej. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny , w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Rozwojowo- Wychowawczej. Równocześnie psycholog w Poradni wychowawczo-Zawodowej, Pogotowiu Opiekuńczym ,Domu Dziecka. Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, z praktyką w zakresie diagnozy dla potrzeb sądu. Swoje doświadczenie zawodowe pogłębiała w ośrodkach terapeutycznych w Holandii i Włoszech. Prowadzi badania nad czynnikami i mechanizmami kształtującymi i zaburzającymi rozwój osobowości w dzieciństwie, interesuje się możliwościami twórczej adaptacji dziecka do świata dorosłych, problematyką ciekawości dziecięcej oraz samorealizacją kobiet i mężczyzn w małżeństwie. Zgromadziła szerokie doświadczenia dotyczące diagnozowania osobowości dziecięcej, terapii zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, jak również sposobów pracy z rodzicami oraz wychowawcami.
Trener metody terapeutycznej VHT, wspomagającej rozwój prawidłowych relacji w rodzinie. Charakter i zakres szkolenia Rysunek jest narzędziem umożliwiającym psychologowi uzupełnienie w praktyce diagnostycznej podejścia skoncentrowanego na analizie zmiennych o podejście skoncentrowane na osobie. Rozumienie indywidualnej jednostki jest ważnym aspektem wyjaśnienia jej funkcjonowania i pomocy terapeutycznej. Diagnoza i terapia wykorzystująca testy rysunkowe wymaga precyzyjnego przestrzegania standardów i zasad. Szkolenie dotyczy możliwości wykorzystania rysunku i innych wytworów w diagnozie (także dla potrzeb sądu) i terapii psychologicznej. Daje podstawy do weryfikowania hipotez dotyczących rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka oraz osoby dorosłej. Szkolenie pokazuje zasady współczesnej interpretacji rysunku projekcyjnego i testów rysunkowych. Forma zajęć Konwersatorium, warsztat. Program szkolenia
 1. Rozumienie wytworu i jego miejsce w strukturze diagnozy psychologicznej.
  Znaczenie opisu, wyjaśniania i rozumienia (podejście skoncentrowane na osobie) w diagnozie i terapii
 2. Warunki wstępne analizy wytworu na przykładzie rysunku dziecięcego i konsekwencje nie przestrzegania wstępnych zasad.
 3. Trzy podstawowe etapy poprawnej analizy rysunku.
 4. Arkusz obserwacji zachowania i wypowiedzi werbalnych.
 5. Analiza etapów procesu rysowania i aspektów formalnych rysunku.
 6. Hipotezy dotyczące rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego – przykłady rysunków dzieci i osób dorosłych.
 7. Współczesne rozumienie projekcji – rysunek jako technika projekcyjna.
 8. Zasady projekcyjnej interpretacji rysunku. Główne błędy diagnosty.
 9. Przykłady interpretacji wybranych testów rysunkowych (Rysunek rodziny, drzewa, postaci ludzkiej)
 10. Rysunek w terapii.
Termin szkolenia 19, 20 października 2019
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Sobota – 9:30 – 17:00
Niedziela – 9:00 – 14:00
Koszt szkolenia 470 PLN