Oferta aktualnych szkoleń

Test CAT w diagnozie i terapii dziecka

Szkolenie prowadzi dr n. hum. Maria Kujawa
Psycholog, specjalista w zakresie psychologii rozwojowo-wychowawczej oraz psychologii klinicznej. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny , w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Rozwojowo- Wychowawczej. Równocześnie psycholog w Poradni wychowawczo-Zawodowej, Pogotowiu Opiekuńczym ,Domu Dziecka. Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, z praktyką w zakresie diagnozy dla potrzeb sądu. Swoje doświadczenie zawodowe pogłębiała w ośrodkach terapeutycznych w Holandii i Włoszech. Prowadzi badania nad czynnikami i mechanizmami kształtującymi i zaburzającymi rozwój osobowości w dzieciństwie, interesuje się możliwościami twórczej adaptacji dziecka do świata dorosłych, problematyką ciekawości dziecięcej oraz samorealizacją kobiet i mężczyzn w małżeństwie. Zgromadziła szerokie doświadczenia dotyczące diagnozowania osobowości dziecięcej, terapii zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, jak również sposobów pracy z rodzicami oraz wychowawcami. Trener metody terapeutycznej VHT, wspomagającej rozwój prawidłowych relacji w rodzinie. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu diagnostyki zasobów rozwojowych, kierunków rozwoju, jak również nieprawidłowości w obszarze kształtującej się osobowości dziecięcej z uwzględnianiem istotnych dla niej zagrożeń Program obejmuje analizę przypadków z pracy klinicznej osoby prowadzącej szkolenie. Nowa interpretacja tego testu prowadzona jest z perspektywy poznawczo- rozwojowej z zachowaniem podstawowych propozycji L.Bellaka. Ukazane będą kierunki terapii dziecka. Forma zajęć Zajęcia mają charakter warsztatowy. Przykłady z pracy diagnostyczno–terapeutycznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Podstawowa wiedza o metodzie CAT
 2. Analiza CAT – podejście poznawczo-rozwojowe z wykorzystaniem teorii L.Bellaka:
  • zasoby rozwojowe;
  • zaufanie do świata i siebie;
  • koncepcja świata;
  • adaptacyjność mechanizmów obronnych;
  • integracja ego;
  • więź z osobami znaczącymi;
  • zagrożenie dla rozwoju.
 3. Zasady integracji danych z wykorzystaniem innych danych.
 4. Analiza przypadków – kierunki terapii.
Termin szkolenia 23,24 lutego 2019
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Sobota – 9:00 – 17:00
Niedziela – 9:00 – 14:00
Koszt szkolenia 470 PLN