Oferta aktualnych szkoleń

MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników

Szkolenie prowadzi mgr Marek Matkowski

Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, po studiach pracował przez pięć lat w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie na oddziałach psychiatrycznych i oddziale neurologicznym, a następnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologiii w Zakładzie Psychologii Klinicznej, kierowanym przez prof. Czesława Czabałę. Od 1982 pracował w Instytucie Psychologii UAM w Zakładzie Psychologii Osobowości. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (obecnie członek honorowy), założyciel Pracowni Terapii i Treningów Psychologicznych, współzałożyciel Ośrodka Psychoterapii Aion w Poznaniu. Napisał szereg artykułów poświęconych diagnozie psychologicznej, a także Analizie Transakcyjnej. Autor pierwszego podręcznika MMPI oraz programów komputerowych wspierających diagnozę psychologiczną. Przez wiele lat prowadził zajęcia z diagnozy w oparciu o kwestionariusz MMPI na Uniwersytecie Wrocławskim oraz przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów dla psychologów poświęconych tej metodzie. Od 1991 roku zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla biznesu. Charakter i zakres szkolenia MMPI to jeden z najczęściej stosowanych przez psychologów testów osobowości. Szkolenie przybliży wiedzę na temat konstrukcji kwestionariusza, skal klinicznych i kontrolnych oraz skal dodatkowych. W ramach pracy warsztatowej możliwe będzie prześledzenie postępowania diagnostycznego i zasad interpretacji wyników. Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu oraz pracy warsztatowej wzbogaconej przykładami z pracy diagnostycznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
  1. Krótka historia testu i jego modyfikacje (MMPI-R, MMPI-A, MMPI-2).
  2. Administracja testu:
    • obliczanie wyników i wykreślanie profilu;
    • kodowanie i analiza konfiguracyjna profilu z wykorzystaniem wskaźników.
  3. Ocena trafności testu:
    • wykorzystanie skal kontrolnych;
    • typy zafałszowania profilu;
    • trafność skali F i wskaźnika F-K;
    • diagnoza dewiacyjnych stylów odpowiadania;
    • diagnoza zafałszowania profilu w kierunku lepszego/gorszego przystosowania.
  4. Interpretacja kliniczna skal.
  5. Poszerzenie diagnozy w oparciu o interpretację wybranych skal dodatkowych i podskal skal klinicznych.
  6. Ogólne zasady interpretacji testu.
  7. Diagnoza w wybranych obszarach praktyki klinicznej.
  8. Interpretacje przypadków.
Termin szkolenia 1 grudnia 2018
2 grudnia 2018

Dwudniowe szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 10:00 – 17:00
Niedziela – 9:00 – 15:00 Koszt szkolenia 460 PLN